בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ביטל צוואה של אב לשני בנים לאחר שטענו שהותיר למעשה שתי צוואות בהפרש של מספר חודשים זו מזו. על פי הנטען, בראשונה ציווה האב לבנים את כל עיזבונו ובצוואתו האחרונה, שנכתבה טרם פטירתו, ציווה את עיזבונו לבת זוגו, שאינה אמם של הילדים, ולכל אחד משני ילדיו, ציווה סכום של 1,000 שקלים בלבד.

בת הזוג הגישה לרשם לענייני ירושה בקשה לקיים את צוואתו האחרונה של המנוח. מנגד, ילדיו של המנוח התנגדו לבקשה ועתרו באמצעות עו"ד גיא אופיר בבקשה לקיום צוואתו הקודמת. הידועה בציבור טענה כי הינה בת זוגו של המנוח מזה שנים רבות, השניים ניהלו קשר זוגי אוהב וקרוב וכי טיפלה בו במסירות בשנות חייו האחרונות.

לאור טענות הצדדים, בית המשפט העמיד לבחינה את השאלה האם הצוואה המאוחרת שערך המנוח הינה תולדה של השפעה בלתי הוגנת שהפעילה בת הזוג על המנוח, או שמא מדובר בהכרת תודה לאור מערכת היחסים הטובה אשר שררה ביניהם וטיפולה המסור של בת הזוג.

במסגרת ההליך, טען עו"ד אופיר כי "ניתן להסיק מההליכים הקודמים שניהל המנוח בעודו בחיים כנגד בת הזוג כי הייתה לה השפעה בלתי לגיטימית עליו. בשנת 2001 הגיש המנוח תביעה לפנות את בת הזוג מביתו, במסגרתה טען כי בת הזוג מנסה להשתלט על רכושו ועל ביתו וכן איימה על חייו".

מספר שנים לאחר מכן, הגיש המנוח בקשה לצו הגנה כנגד בת הזוג, ובדיון שנערך בבקשתו התבטא כך: "אני חושב שהיא רוצה לגמור אותי. בסביבות פסח היא ניסתה לחנוק אותי. אני מבקש שבית המשפט יציל אותי". בת הזוג טענה מנגד, כי ההליכים האמורים הינם "מריבה שטותית" של בני זוג, אבל ככלל הצדדים חיו באהבה ורעות.

קרב הירושה הזה הגיע בימים אלה לסיומו בביהמ"ש, כאשר זה קיבל את עמדת בניו, ממנה עולה כי "בת הזוג השפיעה על האב השפעה בלתי הוגנת, השתלטה עליו ועל רכושו וגרמה לו לשנות את צוואתו מתוך אונס וכפייה, ועל כן, צוואתו האחרונה אינה מבטאת את רצונו החופשי, ויש לבטלה ולקיים את צוואתו הקודמת". בית המשפט לא התרשם מכנות גרסת בת הזוג בדבר הרמוניה משפחתית.

בית המשפט קבע כי הצוואה האחרונה לטובת בת הזוג הינה למעשה הצוואה הראשונה אשר בה מנשל המנוח את ילדיו ומצווה את כל רכושו לבת הזוג. בת הזוג הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי דחה את טענות המערערת פה אחד.