הפקחים העירוניים יוסמכו לאכוף עבירות תעבורה המסכנות הולכי רגל בערים, כך החליט השר לביטחון פנים, גלעד ארדן. המשרד לביטחון פנים הפיץ היום (שני) את תזכיר החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה). על פי הצעת החוק, במקביל לאכיפה המבוצעת על ידי המשטרה, יוסמכו פקחי הרשויות המקומיות לאכוף עבירות תעבורה הקשורות לנסיעת אופניים, אופניים חשמליים ואופנועים על מדרכות, ועבירות נוספות שיש בהם לסכן הולכי רגל.הסמכויות שיוענקו לפקחים העירוניים במסגרת חוק זה, יהיו סמכויות עיכוב, מתן קנסות, החרמת כלי רכב בו בוצעה העבירה, הוצאת אוויר מגלגלי כלי הרכב בו בוצעה העבירה. בנוסף, תינתן לפקחים עירוניים סמכות לתת קנסות להולכי רגל שילכו בנתיב המיועד לרוכבי אופניים.במסגרת הצעת החוק תיקבע מדיניות אכיפה אחידה ברשויות המקומיות ותוסדר סוגיית האכיפה כלפי קטינים.בנוסף, מועצה של רשות מקומית תהיה רשאית בהסכמת השר לביטחון הפנים, שר הפנים ושר התחבורה להתקין חוקי עזר בדבר אופן החרמת או הרחקת כלי הרכב ואופן אחסנתו וכן חיוב בעל הרכב לשלם אגרות או תשלומים על החרמת או הרחקת כלי רכב ואחסנתו.הצעת החוק תעלה בקרוב להצעה לאישור הממשלה ותועבר לכנסת לשם חקיקתה. השר ארדן אמר כי "המדרכות שאמורות להיות מקום בטוח להולכי רגל, הפכו בשנים האחרונות למקום מסוכן. לא מעט הולכי רגל נפגעו בגלל נסיעה חסרת אחריות על המדרכות, הפקחים העירוניים יסייעו למשטרה בהפיכת המדרכות למקום בטוח".