עקב לחץ ציבורי שהופעל בשבוע וחצי האחרון מצד מורים, מרצים וחברי כנסת, יצא השבוע חוזר מפמ"ר של מקצוע האזרחות המפנה את המורים לתיקונים שבוצעו במחוון זו הפעם השישית במהלך החודשים האחרונים. בין התיקונים, על פי החוזר, מצוין מושג "הכרעת הרוב", שבו נוסף רכיב הנוגע לשמירה על זכויות המיעוט, כשלפני כן חלה הפרדה מלאה בין המושגים "הכרעת רוב" ו"עריצות הרוב" ולא היה ברור מתוך ההגדרה ששמירה על זכויות המיעוט הכרחית כדי שהכרעת הרוב תהיה לגיטימית (הכרעת הרוב אינה לגיטימית אם היא פוגעת במיעוט באופן שרירותי).
עוד נמסר במפמ"ר כי "בעקבות הערות מוצדקות שקיבלנו, דייקנו במושג 'ביקורת שיפוטית' ולכן תוקן במחוון האחרון כי בנוסף לרשות המחוקקת הביקורת היא גם על הרשות המבצעת". גם בעניין הקבוצות השונות במגזר הערבי, נושא שלטענת מבקרי המחוון היה רדוד וחילק את הערבים לרעים וטובים, נטען כעת במפמ"ר כי "בנושא תיאור הקבוצות השונות (ערבים, נוצרים, דרוזים) יתקבלו – עד לעדכון חלק זה – תשובות נוספות אפשריות בהתאם לספרי הלימוד השונים".
 

"התנהלות לא מקצועית"

בתגובה לשינויים במחוון, הגיבה הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך המורכבת ממורים לאזרחות, הפורום האקדמי לאזרחות, מועצת התלמידים וארגונים לזכויות האזרח: "חוזר המפמ"ר מהווה הוכחה להתנהלות לא מקצועית, שמבססת את דרישתנו לעצור את חומרי הלימוד הלא מוסכמים - המושגון לבגרות והספר המשוכתב, ולקיים דיון מקצועי יסודי בהוראת המקצוע, בשיתוף נציגי הזרמים השונים. משמעות התיקונים שהוכנסו למושגון, על פי חוזר המפמ"ר, כפולה, טעינו, ויש עוד טעויות לתקן בדרך". 
מחוון המושגים מפרט את המושגים שעל התלמידים לדעת לקראת בחינת הבגרות, ונשלח למורים לראשונה בשנה שעברה. לטענת המתנגדים לו, הוא הכתיב מחדש מושגי יסוד במקצוע, ותעדף בלימודי האזרחות ערכים יהודיים על פני ערכים דמוקרטיים.
ח"כ סתיו שפיר הגיבה לשינויים שבוצעו על ידי המפמ"ר במושגון האזרחות: "משרד החינוך ערך תיקונים בעקבות הלחץ הציבורי במושגים מעוותים, המתבססים על ספר שנכתב מתוך השקפת עולם צרה של הימין הדתי הקיצוני, ולא מתוך ראייה כוללת של מכנה משותף לכלל הזרמים החינוכיים בישראל. במקום לנסות לאזן תוכנית לימודים גרועה, יש להקים ועדה ציבורית שמשקפת נכונה את עמדותיהם של המגזרים והציבורים השונים בישראל, שתייעץ לניסוח ספר אזרחות אשר יכול לשקף את הבסיס המשותף לאזרחות במדינה, ולא יהווה כלי שרת פוליטי מסוכן. סירובו של שר החינוך לפרסם את טיוטת ספר האזרחות לדיון ציבורי רחב היא ההוכחה לכך שברצונו לכפות באמצעות הספר עמדות קיצוניות הרחוקות מהקונצנזוס הישראלי, שעלולות להגדיל את השסעים בחברה ולפגוע במרקם החיים העדין בישראל".