תבוסה קשה לקהילת ארגוני הגנת הסביבה כולה במאבק כלל הארגונים הירוקים בישראל נגד תכנית המתאר הארצית החדשה לחופי הים במדינה. התכנית שהגיש מנהל התכנון במשרד האוצר המקרבת את תחום הבנייה המותרת לעד 100 מטרים בלבד מקו המים - אושרה כלשונה במועצה הארצית לתכנון ובנייה.המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (שלישי) את פרק החופים בתמ"א 1, המבטל את תמ"א 13, התכנית שהגנה עד כה על החופים, ברוב של 22 מול 2. נציגי המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, הצביעו בעד התכנית.  המשמעות היא שאם עד עכשיו אסורה היתה כל בנייה עד 100 מטר. מהיום - מותרת לשימושי חוף. היינו, גם קיוסקים ומסעדות לצורך העניין. בנייה נמוכה אבל בנייה. מ-100 והלאה הוכנסו המון הקלות ובוטלו המון הגנות שהיו בתכנית המתאר הקיימת (תמ"א 13).


משה פרלמוטר, רכז שמירת הטבע של החברה להגנת הטבע באזור במרכז, הציג בדיון נתונים לגבי הפגיעה הצפויה לשטחי החופים וניתוח על ההשלכות השליליות של התכנית, על הסביבה ועל הציבור.

מהחברה להגנת הטבע נמסר כי "לצערנו, המועצה הארצית קיבלה היום החלטה להוריד משמעותית את ההגנות שישנן כיום על שטחי החופים. בפעם הבאה שדחפורים יגיעו לשטחי החופים, על מנת להתחיל בעבודות פיתוח להקמת פרויקט מלונאי, מגורים, או מתקני תשתיות, חשוב שהציבור יזכור כי הממשלה הנוכחית, ובראשה שר האוצר, משה כחלון, האחראי על מערכת התכנון, הפקיעו היום את שטחי החופים מהציבור, לטובת יזמי נדל"ן ולכל המרבה במחיר".

עוד אמרו החברה להגנת הטבע, כי "מינהל התכנון והמועצה הארצית לבנייה הסירו משמעותית את ההגנות על המרחב החופי שעיגנה תמ"א 13. אם בין 100 ל-200 מטרים מהחוף היום יש שטח חקלאי שאסור לגעת בו, אז היום אפשר יהיה להפקיע אותו לבנייה מלונאית. המחיר יהיה גם צפיפות בנייה מיותרת של מסעדות וקיוסקים בחופים עצמם, וגם חסימת השטחים הפתוחים והמבט אל הים בחומות של עוד ועוד מבני תיירות ומלונות שלא יקלו בדבר על משבר הדיור. תכנית מיתאר ארצית מטרתה לאזן בין כל האינטרסים של הציבור. הממשלה כשלה היום בהסרת ההגנה שלה ממרחב חופי הים המצטמצם והולך שלנו".

בארגונים הירוקים טוענים כי הממשלה הסירה היום את מרבית ההגנות ממרחב החופים. גם תמ"א 13 הקיימת אסרה על בנייה עד 100 מטרים מהמים, "אבל תמ"א 1 מקלה את התנאים לבנייה בקו 100 המטרים והיא אף מתירה מתקני תשתיות, תיירות ושירותי חוף בתוך התחום האסור של 100-0 מטרים מקו המים. זאת ועוד, ההקלות על הבנייה שהוכנסו בתמ"א 1 היום מאפשרות בנייה רק למלונאות. לא למגורים ולכן אין כל קשר בין ההקלות שבה לבין פתרון משבר הדיור", מבהירים אנשי החברה להגנת הטבע שיצאו עתה מהדיון בשיחה עם מעריב.

"הממשלה פגעה היום לא רק בחופים עצמם אלא בכל שטחי העורף של החופים גם מעבר למאה המטרים מהמים אותם שחררה למגוון תשתיות שלא הוגדרו וסויגו דיין בתכנית המתאר החדשה", אמרו.

אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית ויו"ר מטה הדיור במשרד האוצר, אמר לאחר ההצבעה: "אני מברך על העבודה המקצועית הראויה של צוות התכנון בפרק החופים, שבאה לענות על צורך לאומי בעדכון ורענון תפישת התכנון הארצית לגבי חופי ים התיכון. פרק החופים מקיים ראיה כוללת לחופי הים התיכון, מתוך תפישת החוף כמשאב לרווחתו ולהנאתו של הציבור הישראלי. פרק החופים מקיים התייחסות פרטנית לחלקי החוף, על מאפייניהם הייחודיים, על מנת לייצר עקרונות שימור בצד פיתוח מושכל לטובת הציבור והמדינה".

.