בפרק בדוח מבקר המדינה העוסק בביטוח הלאומי מתמקד המבקר בסוגייה של גביית חסר מחייבים - לאו דווקא הסוגייה הבוערת לנו, האזרחים, בשלל ההתמודדויות מול המוסד לביטוח לאומי, אבל בוערת מאד לקופת הביטוח הלאומי המידלדלת בלאו הכי וגם לאזרחים רבים מדי שמוצאים עצמם פעם אחר פעם חייבים סכומים גדולים לביטוח הלאומי לאחר שזה שולח התראות רנדומליות על תקופות חוב ארוכות שהחייב פעמים רבות כלל לא היה מודע להן. 
בחודשים פברואר-אוגוסט 2015 בדק משרד מבקר המדינה כיצד פועל הביטוח הלאומי לגביית דמי ביטוח מן החייבים בתשלומם ומצא בין היתר כי זה עשרות שנים הביטוח הלאומי אינו שולח הודעות על חובת תשלום דמי ביטוח, בטרם נוצר החוב, לכל מי שהוא בעל פוטנציאל ליצירת חובות כגון מבוטחים שלא התגייסו לצבא, מקבלי אבטלה, עובדים בעבודות זמניות ועוד. הודעות חוב אינן נשלחות גם לכל החייבים הנדרשים לשלם דמי ביטוח על פי חוק ולא עשו זאת, אף שהמידע עליהם מצוי בידי הביטוח הלאומי משום שבמערכת הגבייה הם אינם רשומים כחייבים. עם חייבים אלה נמנים תושבים מגיל 18 שאינם מתגייסים לצבא או לשירות לאומי ואינם עובדים כשכירים, למשל תלמידי ישיבות או בני המגזר הערבי שאינם משרתים בצבא. 
המבקר מציין כי בסוף יוני 2015 אושרה לביטוח הלאומי תוספת של 30 תקנים לטיפול בנושא. בביקורת עלה כי במהלך המשא ומתן על תוספת התקנים לא שלח ביטוח לאומי הודעות חוב ואיבד את האפשרות לגבות כ-100 מיליון ש"ח בגלל התיישנות החובות. 

"אי גבייה מאוכלוסיות החייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי פוגעת בעקרון השוויון וההגינות ועלולה ליצור מדרון חלקלק שיביא לפגיעה במוסר התשלומים של שאר החייבים" מתריע המבקר ומוסיף: " ביטוח לאומי נוהג בשיטה קלוקלת של עצירת חישוב לחייבים בדמי ביטוח ואינו שולח אליהם הודעות על החוב שצברו, אף שהמידע אודותם נמצא בידיו. שיטה זו יצרה מצב של העדר אכיפה ביחס לחלק מהאוכלוסיה. לאחר כמה שנים, כאשר מצטברים החובות של אותם חייבים, הביטוח הלאומי "מקפיא" את החיוב, ומשמע הדבר הוא מחיקת החוב. מנגד, כל אותה העת המוסד ממשיך להקים חובות לחייבים חדשים, ובחלוף כמה שנים הוא מוחק גם אותם, וחוזר חלילה. הדבר הביא לידי כך שבספטמבר 2015 הוא מחק חובות של כ-1.2 מיליארד ש"ח של מאות אלפי חייבים עבור השנים 2007-1999. לא די בכך אלא שבשנים 2015-2008 הצטברו עוד חובות של מאות אלפי חייבים, המוערכים בעוד כ-3 מיליארד ש"ח". 
החוק מאפשר לקזז חוב בדמי ביטוח לאמי מקצבאות לזכאים. על אף הפעלתו של מנגנון הקיזוז מוצא המבקר שיעילותו חלקית בלבד. מאחר שביטוח לאומי אינו שולח הודעות חוב לחייבים, לא נרשם כלל במערכות שקיים חוב לאותו חייב. עקב כך, לא ניתן לאתר חובות ובמקרים כאלה משולמות קצבאות מבלי לקזז את החוב בדמי ביטוח כנדרש. המבקר מציין כי אמנם לאורך השנים שופרה הגבייה ועדיין לא טופלו בעיות השורש של איתור מלאי החייבים הישנים ומניעת הצטברות חובות של חייבים חדשים. 
מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: כפי שמציין המבקר בדו"ח, לאורך השנים פיתח המוסד מערכות וערוצי תשלום מתקדמים, אשר הביאו לגידול משמעותי ומתמשך בגביית דמי ביטוח. עם זאת, קיבלנו את הערותיו של מבקר המדינה ולכן, לאחר שהצלחנו לקבל את המשאבים הנדרשים, פיתחנו והאצנו תכנית להעמקת הגבייה ולאיתור כלל האוכלוסייה החייבת בדמי ביטוח. סכום החובות המצוינים בדו"ח כולל חובות שניתן לגבות שנמצאים כיום בתהליכי גבייה מואצים. אנו פועלים מזה כשנה לשליחת הודעות חוב וביצוע פעילות גבייה לכלל החייבים בדמי ביטוח ע"פ תכנית סדורה, במטרה להביא לגביית כלל החובות".