פעוט בן שנה וחצי נשכח אתמול ברכב על ידי אביו, ומת. כתוצאה ממצב דומה, איבד הרב ישראל לייכטר את נכדו, חיים בוימל ז"ל, שנפטר לאחר שנשכח ברכב הסעות. הרב לייכטר הקים את ארגון "חיים וחינוך לדרך" על שם נכדו חיים ז"ל, ארגון ששם לעצמו למטרה להיאבק בתופעת שכחת ילדים על ידי הוריהם. גבי גזית שאל אותו ב"רדיו ללא הפסקה 103FM" מהי לדעתו אשמת האב ששכח את הפעוט והאם צריך להאשים אותו ברשלנות או להתייחס אליו כאב שכול שאין להעמידו לדין. "קודם כל הוא כבר נענש", אמר הרב לייכטר, "אין עונש יותר חמור מאבא שאיבד את הבן שלו, ובפרט שהוא מרגיש אשמה בזה, זה נורא ואיום, והוא כבר בא על עונשו. חקירת משטרה זה משהו אחר. היא חוקרת איך למנוע את זה לעתיד. שאף אחד לא יתנסה בכזה ניסיון כזה שהאבא והאמא עוברים, השם ישמור. הם כבר נענשים, זה ילווה אותם כל החיים. יש יהודי שאיבד את בנו בכזאת סיטואציה של שכחת ילד, ששם קץ לחייו. השם ישמור ויציל".

"אני קיבלתי את זה באמונה", הדגיש הרב לייכטר, "ייסורים צריכים לקבל באהבה. יש מישהו שמנהיג את העולם ואף אחד פה לא אשם.אף אחד לא אשם? זה היה רצונו של בורא עולם, שהילד הזה ימות ב-50 מעלות חום?
"כן, נכון. זו האמת. אין מקרים בעולם, הכל מנוהל, יש מי שמנהל את העולם. זו גזירה משמיים. מה, למה, לא שואלים שאלות. אם אתה רוצה לשאול שאלות יגידו לך תבוא למעלה יסבירו לך את הכל".

זו דרך התחמקות אלגנטית לקחת אחריות ולהטיל אחריות.
"מה זאת אומרת? אלה ייסורים שעברנו ואנחנו מקבלים באהבה. להבא, בוודאי שנ'שמרתם לנפשותיכם'. זו אחת המצוות החמורות בתורה".

אין סתירה בין 'נשמרתם לנפשותיכם' לבין ההשלמה עם מעשה הבריאה?
"שוב, 'נשמרתם לנפשותיכם' מדובר להבא".

אבל אז האבא ששכח את בנו יכול לומר לא 'נשמרנו לנפשותינו', זו גזירה משמיים.
"בוא נעשה סדר. יש הריגה במזיד, יש הריגה בשוגג. זה לא בשוגג ולא במזיד".

זאת לא הריגה בשוגג?
"לא. הגמרא אומרת שאם כבשתי בן אדם 'בסוף חמה לבוא', זה לא נקרא הריגה בשוגג. הוא חייב בדיני שמיים, אבל פטור בדיני אדם".

אתה חושב שצריך לעשות דברים כדי שלא יקרו המקרים האלה ואומר להורים לבדוק עשר פעמים, ולא מוצא סתירה בין זה לבין כך שכאשר קרה הדבר, אתה מקבל אותו באהבה?
"אני חסיד של האדמו"ר מללוב ז"ל. הוא אמר לנו שייסורים שעברנו אנחנו צריכים לשמוח ולקבל באהבה. לעתיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יעמיד אותנו בפני ניסיונות. ככה שאם אתה מדבר על העבר, על אשמות, זה משהו אחר, ואם אתה מדבר שלא יקרה, זה משהו אחר".

עריכת תוכן 103FM: אסף נבו