במהלך יום הפגישות העסקיות הראשון בקניה קיימו יותר מ־50 חברות ישראליות פגישות עם גורמים ממשלתיים ופרטיים במדינה כדי לבדוק אפשרות לשיתופי פעולה כלכליים בתחומים הקשורים לטכנולוגיות של חקלאות ומים, ביטחון, חלל ותקשורת. החברות הישראליות דיווחו על פגישות טובות ששיקפו פוטנציאל עסקי בעל ערך רב.
 
"הפגישות נסובו על תחומים שבהם יש לחברות הישראליות פוטנציאל רב לעשיית עסקים מול החברות המקומיות", סיפר עופר זקס, מנכ"ל מכון היצוא, המוביל את המשלחת העסקית לאפריקה. "מדובר בשוק מתפתח שלא קל להיכנס אליו, ומכאן גם האתגר אך גם הפוטנציאל. קניה מהווה יעד פוטנציאלי ואסטרטגי לא רק מול השוק הקנייתי אלא גם כשער כניסה למזרח אפריקה. נמשיך להשקיע מאמצים לשיפור תמונת היצוא באזור". מקניה תמשיך המשלחת העסקית היום לאתיופיה.
 
היקף הסחר בין ישראל לקניה עלה בשנת 2015 בכ־40% לעומת השנה שקדמה לה והגיע לכ־106 מיליון דולר, הודות לגידול משמעותי ביצוא הסחורות לקניה ולמרות ירידה קלה בייבוא ממנה.
 

היצוא של ישראל לקניה רשם במהלך 2015 עלייה של כ־49% להיקף של כ־94 מיליון דולר (בעיקר יצוא של ציוד חשמלי), בעוד שייבוא הסחורות רשם ירידה של כ־4% להיקף של כ־13 מיליון דולר. היצוא הנו הגורם הדומיננטי בסחר בין המדינות ומהווה יותר מ־80% מהיקף הסחר הכולל.