שחרור תחת תנאים מגבילים: אתי אלון, בכירת הבנק למסחר שהורשעה בגניבה של כרבע מיליארד שקלים שוחררה היום (חמישי) מבית הכלא לאחר שריצתה 14.5 שנות מאסר. ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר קיבלה את בקשתה של אלון לקיצור עונשה בטרם סיימה את 17 השנים שנגזרו עליה. לצד השחרור נקבעו תנאים אותם עליה למלא. התנאי הראשון הוא איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם אחיה, עופר מקסימוב, וכן איסור לקבל ממנו כספים. זאת בשל מעורבותו של אחיה בפרשת המעילה. "ראוי להדגיש כי מאחר ומדובר באחים, שהקשר ביניהם גרם לסבל רב כל כך לאסירה, הרי ייתכן כי יש לחדש קשר זה בעתיד, אולם מן הראוי כי חידוש הקשר לא ייעשה בעת שהאסירה משוחררת ברישיון", נכתב בהחלטת הוועדה, שהבהירה כי אם יחודש הקשר בעתיד, בעוד שנה לפחות מהיום, יש לערב בכך גורמים טיפוליים.תנאי נוסף הוא תשלום קנס. "האסירה תפעל לתשלום הקנס על פי הוראות המרכז לגביית קנסות, וניתנת לה אורכה של 90 יום על מנת להסדיר את תשלום קנס זה", נכתב בהחלטת הוועדה. מעבר לכך נדרשת אלון להתייצב במשטרה אחת לשבועיים והוטל עליה איסור יציאה מהארץ עד לסוף חודש אפריל 2019.במסגרת התקופה נדרשת אלון לעבוד בהיקף של משרה מלאה ולהציג תלושי שכר באופן סדיר. הפיקוח על אלון יימשך עד סוף אפריל 2019 ועל כן עד למועד זה היא תשהה במעצר בית לילי משעה 22:00 עד לשעה 06:00 למחרת.שחרורה של אלון מתרחש לאחר שהחליטה הוועדה כי מסוכנותה נמוכה וכי החשש מפגיעה באמון הציבור פחת באופן משמעותי. ועדת השחרורים שליד בתי הסוהר פירטה בהחלטתה את חומרת העבירה של אלון. "מדובר בעבירה הכלכלית אולי החמורה ביותר שנעברה במדינת ישראל שבעקבותיה קרס בנק, נגנבו כספים בשווי של כ-250 מיליון שקלים, ועלות מעשיה של האסירה למדינה עמדה על כחצי מיליארד שקלים. כפי שכתבנו בעבר ראינו חומרה יתרה בכך שהכספים עברו לארגוני פשיעה וייתכן כי בעקבות מעשיה של האסירה נפגע הציבור פגיעה חמורה הן בתחושת הביטחון שלו והן בגופו. יחד עם זאת, כפי שציינו לעיל, מלאה הסאה, האסירה קיבלה עונש חמור ועברו כ- 14 וחצי שנים בהן היא מרצה מאסר"."יש מקום של ממש לראות את האסירה כמי ששילמה את המחיר אותו היה לשלם בשל מעשיה. זאת גם כאשר אנו באים ושוקלים את הפגיעה בציבור, הפגיעה הכספית ברוכשי המניות והפגיעה בציבור כולו ששילם את מחיר הגניבה", נכתב בהחלטה.  אתי אלון יצאה ממאסר. צילום: עידו ארז, פלאש 90 אתי אלון יצאה ממאסר. צילום: עידו ארז, פלאש 90
"לאסירה כוחות להתמודד עם אובדן אמה"


עוד הודגשה בדיון התנהגותה הטובה של אלון במאסר. "נראה לנו כי ראוי לחזור שוב על התרשמותנו שהאסירה הייתה אסירה למופת במהלך כל שנותיה במאסר, כי לקחה חלק משמעותי בהליכי השיקום אותם עברה, בטיפול הפרטני, במהלך שהייתה באגף השיקום, בפעילויותיה הרבות בחינוך, בקבוצת ההורים, בתאטרון הקהילתי, בקבוצה לאימון אישי וכן בקורס הקרימינולוגיה שעברה. אין בכל אלה כדי להפחית מחומרת העבירות, יחד עם זאת, יש בהם כדי לשמש בסיס איתן להחלטת שחרור מוקדם".הוועדה נתנה גם את הדעת על מצבה של אלון לאחר שלפני זמן קצר איבדה את אמה. "בישיבת היום, נודע לנו מפי האסירה כי אימה נפטרה לפני כשבוע וחצי, זאת טרגדיה כפולה ומכופלת עבור האסירה מאחר ואימה הייתה הגורם היציב והתומך העיקרי במהלך כל שנות מאסרה. אכן, אימה של האסירה הבטיחה לה כי תמתין לה מחוץ לכלא ותסייע לה בהליכי השיקום, והאם והבת לא זכו לכך. יש בכך כדי לגרום לצער רב לאסירה, אך התרשמנו כי לאסירה כוחות מספיקים כדי להתמודד גם עם אובדן זה וגם עם יציאתה מן הכלא".