על רקע הפחתה דרמטית בכמות הדגים בארץ, משרד החקלאות יטיל הגבלות על דיג בים התיכון, בכנרת ובמפרץ אילת. על פי התקנות החדשות, שאושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת בתום מאבקים משפטיים וציבוריים, יחול איסור על דיג בים התיכון מדי שנה, למשך 90 יום בעונת הרבייה שמתרחשת בין ה-1 במאי ל-31 באוגוסט. זאת, במטרה להקטין את כמות הדגים הקטנים מהגודל הרצוי שנלכדים ומושלכים בחזרה לים. במקביל, "פגרת הדיג" תסייע להפחית גם את הפגיעה בצבי הים ובערכי טבע חשובים נוספים במעמקי הים התיכון.

במסגרת ההגבלות, יוקטן אורך רשתות העמידה בכנרת. עד כה אורכן של הרשתות היה 5,000 מטרים, אך על פי התקנות החדשות, אורכן לא יעלה על 1,000 מטרים. בנוסף תוגבל מידת עיני הרשתות (גודל החורים ברשת), תחול הגבלה על גודל הדגים המותרים לדיג ותותר תפיסתם של דגים בוגרים בלב, לאחר שאלה הגיעו לבגרות מינית והעמידו את דור הצאצאים הבא. במסגרת התקנות החדשות, תוארך גם תקופת איסור הדייג בכנרת בתקופת ההטלה - מ-60 ל-90 ימים רציפים בין ה-1 במרץ ל-1 ביולי בכל שנה.

הגבלת גודלן של רשתות הדיג תחול גם על דיג בשיטות אחרות כגון דיג חופי ברשתות עמידה ומערך חכות. החוקים החדשים קובעים גם כי העומק המינימלי לדיג על ידי ספינות מכמורת יוגדל – מ-15 ל-40-30 מטרים בעומק הים, זאת כדי למנוע פגיעה ברכסי כורכר וסלעים המהווים בתי גידול חשובים לדגים ולבעלי חיים ימיים נוספים, המהווים חלק משרשרת המזון בים. מבקר המדינה, יוסף שפירא כתב בעבר דוח ביקורת על חוסר הטיפול בהידלדלות כמות הדגים בחופי הים.רווח לענף הדיג

התקנות החדשות של אנשי משרד החקלאות צפויות לעצור לאורך זמן את המגמה השלילית של הידלדלות הדגים בים ובהמשך ישפרו משמעותית את התפתחותם ובהכרח את ענף הדיג בישראל. התקנות החדשות שאושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של ח"כ איתן כבל (העבודה) ייכנסו לתוקף רק לאחר הסדרת הנושא.

מנהל אגף הדג במשרד החקלאות, ניר פרוימן, ציין שהתקנות החדשות נועדו להגן על הסביבה הימית, אזורי קינון חשובים והתפתחות דגים צעירים. "הכללת הגבלות למניעת הדייג בעונת הרבייה, הגדלת גודל החורים ברשתות הדיג והגבלת דיג המכמורת במרחב הים התיכון, יתרמו לשיפור משמעותי של קיום משאב הדגה גם עבור הדייגים וגם עבור דורות הבאים", הוסיף. אישור התקנות התאפשר לאחר שבית המשפט העליון דחה לאחרונה את העתירות שהוגשו על ידי דייגים נגד מגבלות הדייג ים התיכון, אותן קבע פקיד הדייג הראשי במשרד החקלאות, לנוכח מצבו הקשה של משאב הדגה בים התיכון.

שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אורי אריאל סיכם: "אני מברך על אישור התקנות ומודה לאנשי המקצוע במשרד שעבדו על התקנות ולחברי וועדת הכלכלה והיו״ר איתן כבל על אישור התקנות, שנועדו לשמור על משאב הדגה ועל הסביבה הימית תוך איזון בין הדרישות הסביבתיות וצרכי הדייגים המתפרנסים מדייג. ישנה חשיבות רבה לשמירה על הים ועל מצב הדגה שהולך ומדלדל בעקבות דיג יתר".