מאהל ארלוזורוב בתל אביב שוב בכותרות אחרי שעיריית תל אביב פינתה במזג אוויר חורפי את אחד הדיירים. "באמצע היום התפשטה שמועה במאהל שמפנים אותנו", סיפר אחד הדיירים בשיחה עם "מעריב־השבוע". לדבריו, "כבר הרבה זמן מדברים על הפינוי שלנו אבל לא חשבנו שזה יגיע בסוף. אנחנו חוששים שיזרקו אותנו בגשם".בעירייה מסבירים כי לא מדובר בפינוי, אלא בהמשך הסדר משותף ומוסכם שקיבל תוקף של החלטה על ידי בית המשפט. ההסדר ניתן על ידי העירייה, המדינה ונציגי מאהל ארלוזורוב, באשר לאופן פינוי המאהל והסיוע שיינתן לשוהים אשר יעזבו את הגן.במסגרת ההסכם גובשה רשימה מוסכמת של השוהים במאהל, כאשר שוהה ברשימה שהצהיר כי עזב את הגן באופן קבוע יקבל סיוע חד־פעמי להתארגנות בסך של 7,500 שקל. מטרות המתווה המשותף הן לסייע לדיירי המאהל במציאת פתרונות שיאפשרו להם לחזור לחיים נורמטיביים ולמצוא קורת גג הולמת ולאפשר את השבתו של הגן לתפקוד כשטח ציבורי.בנוסף, מינתה העירייה לפני מספר חודשים עובד סוציאלי ייעודי מטעמה, שמלווה את יושבי הגן המפורטים ברשימה הקובעת, בהליכי תיווך ומיצוי זכויות מול רשויות המדינה ומעניק תמיכה רגשית. העובד הסוציאלי ימשיך ללוות כל אחד מהם לפרק זמן של תשעה חודשים מעזיבת הגן, עד לסוף חודש פברואר 2018. עוד נקבע כי ההיתר הזמני להקמת אוהלים בגן יסתיים ב־31 במאי. החל מעתה ועד לסיום ההיתר לא תתאפשר הקמת אוהלים בגן בידי אנשים שאינם חלק מהרשימה שצורפה למתווה. אדם ברשימה שהצהיר על עזיבת הגן וזכה לסיוע ראשוני בהתארגנות לא יוכל לשוב ולהקים בו אוהל במסגרת ההיתר האמור.


יש לציין כי העירייה פתחה ברחוב הסמוך מקלט עירוני לימים הגשומים והקרים לטובת הדיירים במאהל, אשר צויד במיטות ובשמיכות.