הורים, שימו לב: משרד הכלכלה מבקש להזהיר את הציבור מפני שימוש במוצצים מעוצבים. לאחרונה משווק דרך רשתות חברתיות וחנויות מוצץ המעוטר בחרוזים ומדבקות ומעוצב באופן אישי, בהתאם להזמנה. על המוצץ מודבקים חרוזים או מדבקות שונות בהתאם לבקשת המזמין. חרוזים ומדבקות אלה עלולים להינתק מן המוצץ בעת השימוש בו ולגרום לחנק של התינוק, עד כדי סיכון חיים. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקש להדגיש כי על פי דרישת התקן הישראלי הרשמי, "מוצרים לשימוש ילדים וטיפול בהם – מוצצים לילדים ותינוקות קטנים" - קישוט, עיטור והדבקה על גבי המוצצים אסורים בהחלט. המידע בנוגע למוצצים הגיע מארגון "בטרם" לבטיחות ילדים. מיד לאחר קבלת המידע, פעל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לאיתור המוצץ המעוצב ובדיקתו על ידי המעבדה המאושרת. המוצץ אותר בחנות הרשת "הלל עיצובים" הממוקמת בבת ים וכאמור משווק בנוסף דרך הרשתות החברתיות. לא אותרו מוקדי מכירות נוספים.תוצאות הבדיקה הצביעו על ליקויים רבים ועל אי התאמת המוצץ לדרישות התקן הרשמי החל עליו. לאור כך דרש הממונה על התקינה להפסיק את ההרכבה, הייצור והמכירה של המוצץ המעוצב לרבות איסופו מהמדפים, וזאת בהתאם לחוק התקנים. כן פורסמה הודעה לציבור על סכנת השימוש במוצץ המעוצב וננקטו אמצעים מנהליים כנגד היצרן/משווק המוצצים.הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מדגיש כי חלה חובה, על פי חוק התקנים, על כל יצרן, יבואן, משווק ו/או ספק לעמוד בהוראות התקן הרשמי על כל מוצר המחויב בכך. מנהל התקינה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי, כאשר מי שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי. איגור דוסקולביץ', סגן מנהל מינהל התקינה מסר ל"מעריב אונליין": "לקחו מוצצים תקניים שהם טובים לשימוש והדביקו עליהם תוספות מסוכנות לתינוקות ואנחנו מבקשם מהציבור שכל מי שיש בידיו מוצץ העונה על והצילומים שצילמנו, להימנע מהשימוש בו".לפני יותר משנה פרסם משרד הכלכלה אזהרה לגבי מוצצי גומי צהוב מתוצרת "גומקס" מחשש שהם מסרטנים. ההודעה של משרד הכלכלה אומרת שבבדיקת מכון התקנים הישראלי התגלה כי יש הסתברות גבוהה לפגיעה בבריאותם של תינוקות וילדים קטנים המשתמשים במוצץ בעקבות פליטה של חומר שנקרא ניטרוזמינים בערך גבוה מהמותר.