נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה טיפלה במהלך 2016 ב-708 פניות של אזרחים, ומניתוח הפניות המתפרסם כעת עולה כי בהשוואה לשנה הקודמת, נרשם גידול חד במספר הפניות בנושא אפליה על רקע מין (137.1%), ועל הטרדה מינית (פי 8 ממספר הפניות ב 2015). כמו כן, נרשמה עלייה בפניות בנושאי אפליה על רקע דת (118.5%) ולאום (111.9%).

בפניות על רקע הטרדה מינית חל הגידול החד ביותר – פי שמונה יותר מאשר משנת 2015 (מ-3 פניות ל-25 פניות), מחציתן מאזור ת"א והמרכז, ושליש מהן מאזור חיפה והצפון. גם בפניות על רקע מין (137.1%) נרשם גידול חד. כשמינית מהפניות בנושא אפליה על רקע מין היו בנושא פערי שכר. בשנת 2016 נושא אפליה על רקע מין היה השני בשכיחותו מקרב הפניות, ושיעורו מתוך סך הפניות עמד על 12%. זהו השיעור הגבוה ביותר של פניות בנושא זה מאז הקמת הנציבות.

מנגד, נרשמה בשנת 2016 ירידה בשיעור הפניות על רקע היריון, הורות, טיפולי פוריות, גיל ושירות מילואים. בסך הכל, נרשמה ירידה של 2.9% בפניות לנציבות, בעיקר על רקע הירידה במספר הפניות בנושא אפליה על רקע הריון, המהוות השנה רבע בקירוב (27.3%) מהפניות לנציבות השוויון, לעומת כשליש מהפניות בשנים קודמות. 

למרות זאת, היקף התופעה עדיין רחב מדי - כרבע (27.3%) מהפניות לנציבות בשנת 2016 היה על רקע אפליה מחמת היריון. עוד כשמינית (12%) מהפניות שהתקבלו היו בנושא אפליה על רקע מין, 9.3% בנושא אפליה על רקע לאום, ו-8.9% בנושא אפליה על רקע גיל. כמחצית (48.2%) מפניות הנשים היו בנושאי אפליה על רקע הריון ואפליה על רקע מין.

 "נטמיע את החשיבות בגיוון ההון האנושי" 

העלייה השכיחה ביותר לאפליה בשוק התעסוקה בקרב נשים היא עדיין אפליה על רקע הריון. לעומת זאת, העילה השכיחה ביותר בקרב גברים היא אפליה על רקע גיל (גיל מבוגר יותר בדרך כלל – י"ב). 51.4% מפניות הגברים מתפרסות על פני ארבעה נושאים עיקריים – אפליה על רקע גיל (14.0% מפניות הגברים), הריון במשפחה (13.6%), שירות מילואים (12.6%) ולאום (11.2%). במקום החמישי פניות בנושאי אפליה על רקע מין ודת (8.4% מפניות הגברים בכל אחד מהנושאים) ומוצא (6.1%).

31.5% מכלל הפניות לנציבות היו עקב פיטורים מהעבודה, רבע בקירוב (26.1%) בעניין תנאי עבודה ו-23.0% בעניין קבלה לעבודה.

עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון ההזדמנויות בתעסוקה במשרד העבודה והרווחה, אומרת בהתייחסה לדוח: "העלייה בתלונות לנציבות אודות נושאים חמורים דוגמת הטרדות מיניות ואפליה על רקע מין, משקפת מודעות גבוהה יותר של הצדדים השותפים ביחסי העבודה. אין ספק כי העלייה בתלונות בנושא היא גם תוצאה של השיח בישראל בשנים האחרונות אשר מעודד יותר מעבר מתלוננים לפנות לגורמים המוסמכים ולדווח על התנהלות לא תקינה במקום העבודה. אנו מעודדים את הציבור לפנות אלינו לסיוע בייצוג משפטי, בהתנהלות מול המעסיק ובהעלאת המודעות במקומות העבודה".

שר העבודה והרווחה, חיים כץ (הליכוד), מוסיף: "נתגבר את מערך ההסברה ונלווה מעסיקים ככל שיידרש על מנת להטמיע את החשיבות בגיוון ההון האנושי. יחד עם זאת, לא נהסס לפעול נגד מעסיק שיפלה עובד על רקע מינו, מוצאו או דתו".