לקראת יום האישה הבינלאומי שיצוין מחר, ארגון הנשים נעמת ביקש לבחון את פערי השכר בין גברים לנשים. נמצא שהעובדה שנשים עובדות פחות שעות מחוץ לבית היא הגורם המשמעותי ביותר לכך. סיבה נוספת היא נטייתן של נשים לבחור במשלח יד לפי פרמטר של עניין ואהבת התפקיד והמקצוע ופחות לפי השכר.לדברי עורכי הסקר, מדובר בתופעה תרבותית מושרשת שבה רוב הנשים עדיין נושאות בנטל העיקרי של הטיפול בילדים ולפיכך נאלצות לעבוד פחות שעות. התוצאה היא הדרת נשים ממקצועות עתירי הכנסה.


הניסוי החברתי שאותו ערכה נעמת בכמה מעונות יום שבניהולה כונה “הלו אבא”, כספר הילדים הנושא את אותו השם. בבסיס הניסוי עמדה הנחיה שניתנה למנהלות המעונות, להתקשר לגברים כשיש בעיה עם הילדים ולתעד בכתב את התגובות. חלק גדול מהאבות קיבלו את הטלפון מהמעון בתדהמה, ובעיקר לא הבינו מדוע מנהלת המעון “מטרידה” אותם בנושאים הללו. “מה, אין לכם את הטלפון של אשתי? או “קרה לה משהו שאת מתקשרת אלי?”  - היו חלק מהתגובות.

נוסף על כך ערכו בארגון סקר באמצעות מכון המחקר I.C מידע שיווקי, שבדק עד כמה מעורבים האבות באיסוף ילדיהם מגני הילדים, משימה המוכרת היטב להורים צעירים הנאלצים מדי אחר צהריים לקטוע את רצף יום העבודה הארוך הנהוג בישראל. הסקר מצא כי אומנם רוב הגברים משתתפים באיסוף ילדיהם בתדירות כלשהי - 68% מהם - ועם זאת רק  14%  מהם אוספים את הילדים בתדירות גבוהה. 63% מהגברים מעריכים שהמעסיק לא יסכים לכך שהם ייצאו פעמים רבות מוקדם יותר כדי לאסוף את ילדיהם וישלימו את שעות העבודה. 67% מעריכים שמעסיקים יגלו הבנה רבה יותר כלפי נשים. מבחינת הנכונות, 72% טוענים שהיו מעדיפים לאסוף יותר את הילדים. 

לא רק הגברים אשמים 
גם לבחירת התפקיד והמקצוע יש חלק בפערי השכר, כך עולה מסקר מיוחד שערכו במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה. הסקר נחשף בכנס "מובילות שינוי" שנערך במכללה, והוא בחן נשים בנות 14־30 בקרב האוכלוסייה היהודית. עולה ממנו שלנשים הצעירות בישראל חשובה הגשמה עצמית בבחירת תחום הלימודים והמקצוע העתידי. רק הנשים הבוגרות יותר מציינות את רמת ההשתכרות בסדר עדיפות גבוה יותר. שני הפרמטרים החשובים ביותר לנשים בבחירת תחום הלימודים והמקצוע הם: עניין (49%) והגשמה עצמית (49%). הפרמטר השלישי הוא משכורת גבוהה (41%).  
נתון מעניין שעולה מהסקר הוא שהפרמטר של משכורת גבוהה חשוב ביותר בקרב דתיות וחרדיות (50%), מאחר שבמגזר החרדי נטל הפרנסה מונח בעיקר על כתפי הנשים. גם אשר לשעות עבודה גמישות: 20% מהדתיות והחרדיות ציינו זאת כסיבה חשובה בבחירת מקום עבודה לעומת 6% בלבד מהחילוניות. 
תחום הלימודים והתעסוקה שאליו שואפות הכי הרבה נשים בישראל הוא עיצוב (33%). לאחר מכן הנדסה (31%), רפואה (29%), הוראה וחינוך (28%) ופסיכולוגיה (26%). רק 10% מהצעירות שואפות לעסוק בפוליטיקה וממשל.