אם לא יושג פתרון של הרגע האחרון, החל מהשעה 05:00 בבוקר תחל שביתה של כל קווי אגד בארץ. הרקע להחלטה לצאת נעוץ לטענת ההסתדרות ב"סחבת שנוקטים משרדי האוצר והתחבורה במו"מ מול הנהלת אגד על הסכם סובסידיה חדש – דבר המונע חתימת הסכם קיבוצי בחברה, ומביא לפגיעה משמעותית בשכר העידוד של הנהגים בדגש על תנאי הנהגים המשתייכים לדור א' והן לדור ב'". 

השביתה מעוררת ביקורת קשה בקרב ארגוני נוסעי התחבורה הציבורית שמוכנים לספוג השבתה מלאה של חברת האוטובוסים הגדולה בישראל וקוראים לממשלה שלא להיכנס לדרישות אגד וההסתדרות בשל היותה לטענתם של אגד חברה לא יעילה וחזירית בדרישותיה מהמדינה שנועדו רק לדאוג לעתידם של חברי אגד ולא לשיפור השירות לנוסעים.

"מדהים איך בהסתדרות מאשימים את משרדי האוצר והתחבורה, במקום להפנות אצבע מאשימה לחברי מזכירות אגד, שבהתנהלותם הפיננסית הרשלנית, פגעו באלפי הנהגים וכפועל יוצא מכך, גם בנוסעים" אומר יו"ר ארגון "תחבורה בדרך שלנו", איתי חיים, שמוסיף: "אנו קוראים למשרד האוצר והתחבורה לשמור על הקופה הציבורית ולא להיכנע למסע הסחטנות הנוכחי של מזכירות אגד וההסתדרות ומודים למשרד התחבורה, בהמשך לפרסומים השונים על הפעלת מערך תחבורה חלופי במקום שירות אגד ביום שלישי הקרוב, בהמשך לבקשתנו".

אבל בהסתדרות מתעקשים: "קואופרטיב אגד, שפועל ברמה הלאומית כבר למעלה מ-84 שנים, עומד על סף קריסה בגלל שהדרג הפקידותי מתמהמה להביא את הסוגיה לפתרון" אומר יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, שמוסיף: "אלפי נהגים שסובלים מפגיעה חמורה בתנאי שכרם, נושאים במחיר המחדל וממחר פקידי המדינה לוקחים כבני ערובה גם מיליון וחצי נוסעים. מאז 2015, מועד פקיעתו של הסכם הסובסידיה  הקודם, משרדי התחבורה והאוצר מורחים את התהליך ומונעים את ההתקדמות לגיבוש ההסכם. נוצר מצב אבסורדי שמי שנאלץ לשלם בסוף את המחיר על ניסיונות הפקידים לכופף את ידי אגד, הם אלפי עובדים ובני משפחותיהם". יו"ר ההסתדרות מדגיש: "לא מדובר רק בגורלם של אלפי נהגים, אלא באינטרס ציבורי רחב שאסור להפקיר אותו. אני מקווה ששרי התחבורה והאוצר ישנסו מותניים ויעשו הכול על מנת למצוא פתרון ולהימנע ממשבר חסר תקדים".

ממשרד האוצר נמסר למעריב בתגובה: "בין המדינה לאגד מתקיים מו"מ למעלה משנה על הסכם סובסידיה, במהלך השבוע האחרון התקיימה ישיבה נוספת בין הצדדים. על אף שטרם הושגו הסכמות ועל מנת שלא לפגוע בשירות התחבורה הסדיר, הגדילה המדינה את התשלומים שהעבירה לאגד למעלה מ-100 מיליון שקל. אף על פי שהמדינה הקדימה את תשלום המקדמות לחברה, השירות שניתן, במיוחד בירושלים על ידי אגד, לא עלה בקנה אחד עם מחויבות החברה. צר לנו שבמקום לשפר את רמת השירות לאזרחים החברה בוחרת להשבית את הפעילות באזור זה על חשבון הציבור".

באוצר מוסיפים כי הטענות אודות פגיעה בשכר הנהגים משוללות כל יסוד מאחר שרק לפני שנה יזמו המשרדים בעצמם העלאה גורפת של שכר הנהגים בכ-20%, ואף הבטיחו את זכויות נהגי אגד בנושא זה אל מול הנהלת החברה, לרבות העברת עשרות מיליוני שקלים לחברה לנושא לפני שלושה חודשים בלבד. "משרדי האוצר והתחבורה פועלים לחתימת הסכם חדש מול אגד שיבטיח לציבור שיפור משמעותי ברמת השירות של אגד על ידי הגברת התחרות והתייעלות של החברה. צר לנו שמקום לפעול לשיפור את רמת השירות הירודה של החברה נוקטת ההסתדרות בצעדים שמטרתם פגיעה באזרחים המסתמכים על שירותי תחבורה הציבורית".