כיסוי הביטוח הסיעודי בישראל הוא מן הנמוכים בקרב 14 מדינות החברות בארגון OECD. כך עולה מדוח חדש של הארגון, שפרסם לראשונה נתונים על אודות היקף הזכויות שמעניקות המדינות החברות בארגון לקשישים הסיעודיים. מהדוח מתברר שישראל היא בין המדינות הבודדות שלא נותנות כל סיוע בקהילה לקשישים סיעודיים בעלי צרכים נמוכים. 
 

בנוסף, מבחני ההכנסה באשפוז הסיעודי בישראל הם מהמחמירים במדינות OECD, וכוללים מבחני נכסים של הקשישים הסיעודיים. לא זו בלבד, אלא ששיעור הקשישים הסיעודיים בישראל הוא הגבוה ב־OECD - יותר מ־20%. המחקר בחן בין היתר איזה שיעור מהכיסוי נותנת המדינה לקשישים הסיעודיים בקהילה לפי רמות תלות שונות. ברמת התלות הנמוכה, לא ניתנות זכויות ציבוריות לקשישים הסיעודיים בישראל (רק בארה"ב, בקרואטיה, ובצ’כיה המצב דומה). גם ברמת התלות הבינונית נמצאת ישראל בתחתית הרשימה מבחינת היקף הכיסוי הציבורי, עם כיסוי המספק כ־45% מהצורך. ברמת התלות הגבוהה הכיסוי הציבורי מגיע לכ־45% מהצורך, פחות מברוב מדינות OECD.

נתון אחד חיובי הוא שביחס לכיסוי בתחום האשפוז, האשפוז הסיעודי הציבורי בישראל הוא מן המקיפים במדינות OECD, ומממן כמעט 80% מעלות האשפוז הסיעודי. יחד עם זאת, ב־OECD מציינים כי מבחני ההכנסה באשפוז הסיעודי הם בין המחמירים במדינות הארגון, ומביאים בחשבון את נכסי הקשיש הסיעודי. זאת לעומת מבחני ההכנסה של ביטוח לאומי בקהילה שהם קלים יחסית.

כאשר בוחנים את מצבן של האוכלוסיות החלשות בישראל, ניתן לראות כי הן נדרשות לשאת בשיעור ההוצאה הפרטית הגבוה ביותר ב־OECD.
השר ליצמן: "זו פצצת זמן מתקתקת, דרושה רפורמה"

שר הבריאות יעקב ליצמן התייחס לממצאים: “נתוני ה־OECD מצביעים גם הם על הצורך ביישום מיידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי שאותה גיבשנו במשרד הבריאות”, הגיב השר אתמול והזהיר, “חוסר היערכות המדינה להזדקנות האוכלוסייה הופך לפצצת זמן מתקתקת, וזו העת לרפורמה בסיעוד. אני קורא לראש הממשלה ולשר האוצר להשלים את הדיונים בנושא ולהביא ליישום מיידי של הרפורמה לטובת אזרחי ישראל”.

מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הוסיף והזהיר כי “האוכלוסייה בישראל מתבגרת בצעדי ענק, ואנחנו לא ערוכים לזה מבחינה לאומית". לדברי בר סימן טוב, "רק רפורמה משמעותית תוכל לשים אותנו במקום הנכון. הוועדה שהוקמה, בראשות הממונה על התקציבים באוצר אמיר לוי ובראשותי, מחויבת לתת מענה לצרכים הללו”.