סערת ההמנון באוניברסיטה העברית: בהנהלת המוסד האקדמי הוותיק טוענים כי אין כל הצדקה לביקורת החריפה שהושמעה בעקבות החשיפה הבוקר בגלי צה"ל, לפיו ההמנון הלאומי "התקווה" לא יושמע בטקס הענקת התעודות למוסמכי הפקולטה למדעי הרוח "כדי לא לפגוע ברגשות הסטודנטים הערבים".מהאוניברסיטה העברית נמסר כי "הטקס האקדמי בפקולטה למדעי הרוח התקיים במתכונתו הנוכחית גם בשנים עברו ולא התקבלה כל החלטה חדשה "לבטל" את שירת ההמנון, על כן אין כל הצדקה לביקורת החריפה המופנית כלפי האוניברסיטה העברית בכל טקס ממלכתי המתקיים באוניברסיטה, מנוגן ההמנון הלאומי של מדינת ישראל כמקובל, והאמור אף הובהר על ידי נשיא האוניברסיטה לשר החינוך בשיחתם. בנוסף, הבהיר הנשיא כי ההחלטה כיצד יש לנהל את מאות הטקסים האקדמיים שמתקיימים באוניברסיטה, נתונה לראשי היחידות הממונות– האקדמיות והמנהליות - וזה שנים שיש מגוון בדפוסי ההתנהלות שלהן. השימוש במינוח "הוחלט לבטל", משל עד כה הדבר היה נהוג בטקסיה האקדמיים של האוניברסיטה, הוא לא פחות מ"חדשות מזויפות" ועל כן אין כל הצדקה לביקורת החריפה המופנית כלפי האוניברסיטה העברית". עוד נמסר כי "האוניברסיטה העברית מהווה סימן ומופת למצוינות וציונות למעלה מ-90 שנה ואף הוקמה על ידי ראשי הציונות של היישוב היהודי בארץ ישראל. לא ניתן לפקפק במחויבותה של האוניברסיטה כלפי מדינת ישראל ובתרומתה האדירה לכלכלת ישראל ולעיר ירושלים. האוניברסיטה מתמודדת על בסיס יומיומי עם קשיים הנובעים מעמידתה בקו הראשון של צרכי המדינה והעיר, המאבק המתמיד בחרמות האקדמיים ומתן מענה מקצועי לצורכי החינוך הישראלי והחינוך היהודי בעולם"."האוניברסיטה העברית פועלת לפי חוקי ונהלי המדינה ומוסדותיה תוך שמירה על פלורליזם וכבוד של כל הבאים בשעריה. האוניברסיטה מאפשרת חופש אקדמי וחופש ביטוי בכל מסגרות פעילותה, וערכים אלה הם מאבני היסוד של האוניברסיטה העברית"."על האוניברסיטה לקיים את טקסיה יחד עם כלל סמלי המדינה הרשמיים"


שלומי יחיאב, יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, התייחס לפרשה ואמר כי "אנו באגודת הסטודנטים רואים בשירת "התקווה" כאחד מסמליה המרכזיים של המדינה ולכן אנו מאמינים כי על האוניברסיטה לקיים את טקסיה יחד עם כלל סמלי המדינה הרשמיים, כראוי לאוניברסיטה העברית בבירת מדינת ישראל. כמו כן חשוב להדגיש כי בניגוד לפרסומים, שירת "התקווה" לא בוטלה השנה באופן מכוון וספציפי ואנו מצפים מנבחרי הציבור שלנו לנהוג באחריות ולהיצמד לעובדות. אנו קוראים לאוניברסיטה לקיים הערב את שירת "התקווה" וכך גם כנוהל קבוע בכלל טקסי הענקת התארים". כזכור, סוגיית אי השמעת ההמנון בטקס הגיע עד לראש הממשלה בנימין נתניהו, שאמר כי "ההחלטה בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית היא מבישה. זה שיא של התרפסות, ההפך מגאווה לאומית. אנחנו גאים במדינה שלנו, בדגל שלנו, בהמנון שלנו, וזה רק מחזק את דעתי להעביר את חוק הלאום שאנחנו מובילים, כדי לעגן בחוק את הסמלים הלאומיים שהם כל כך יקרים לנו".מוקדם יותר שוחח שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, עם נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם בן ששון. בשיחה הובהר שבכל טקס ממלכתי שיתקיים באוניברסיטה תנוגן "התקווה". בנט הבהיר לנשיא כי גם בטקסים שאינם ממלכתיים, השיקול אם לשיר את ההמנון לא יכול להיות מושפע משיקול פגיעה ברגשות, שהרי אחד מסמליה של מדינת ישראל לא מהווה פגיעה כלשהי.עוד נמסר מלשכת השר בנט, כי "הוא הבהיר לנשיא כי האוניברסיטה העברית היא מוסד ציבורי של מדינת ישראל, היא לא מוסד פרטי. גוף ציבורי ראוי שיכבד את המדינה שעומדת מאחוריו. חופש אקדמי משמעותו לא פגיעה בערכי המדינה. פרופסור בן ששון התחייב לוודא שהתקווה תנוגן בטקסים הממלכתיים ובנוסף לכך לבדוק את האירוע הנקודתי עם הדיקן למדעי הרוח".