סקר חדש של עמותת חינוך לפסגות מראה כי כשלוקחים ילדים מהפריפריה ונותנים להם כלים, הם יכולים להגיע להישגים גבוהים ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם, וזאת בניגוד למתאם שנהוג לעשות בין רקע סוציו־אקונומי להישגים. לפי הסקר, 95% מבוגרי העמותה, הפועלת לצמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, היו זכאים לתעודת בגרות מלאה בשנים תשס"ה־תשע"ו. כשמשווים לכלל האוכלוסייה רואים כי מדובר באחוזים גבוהים ושההפרש מגיע לכ־30%. 
 
בשנת תשס"ה 85.7% מבוגרי העמותה היו זכאים לבגרות מלאה לעומת 58.2% מכלל האוכלוסייה. בשנת תשע"א 100% מהבוגרים היו זכאים ומנגד רק 68.4% מהאוכלוסייה. בשנת תשע"ה אחוזי הזכאות של הבוגרים ירדו מעט אך כך גם הישגי האוכלוסייה הכללית - 91.3% לעומת 66.1%.
 

אף שמרבית מהורי הבוגרים לא בעלי השכלה גבוהה או בעלי השכלה תיכונית חלקית, מרבית הבוגרים הוציאו תעודת בגרות והמשיכו לאחר הצבא ללימודים גבוהים: 60% מהורי הבוגרים למדו תשע עד 12 שנות לימוד, 13% המשיכו ללימודי עתודה, 12% למדו חמש עד שמונה שנות לימוד, 8% לא למדו כלל או עד ארבע שנים ו־7% למדו לימודים גבוהים. 
 
חנה דורסמן, מנכ"לית העמותה, התייחסה לסקר ואמרה כי "נתוני הסקר מראים שניתן להביא אותם ילדים וילדות להישגים גבוהים המממשים את הפוטנציאל הטמון בהם. אנו שמחים לראות כיצד בוגרים ובוגרות, שגדלו בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל ומגיעים ממשפחות ללא השכלה גבוהה, מוציאים תעודת בגרות".