הודעה משמחת להורים נמסרה היום (חמישי) על ידי יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, שהכריז על החלת צהרונים חברתיים מוזלים בכלל הרשויות בארץ בעלות של 650 שקלים בלבד, כאשר המדינה תסבסד סכום נוסף בין 150 שקלים ל-350 שקלים, לפי הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.לתוכנית שותף מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב והיא תתבסס על מודל ציל"ה (מסגרות צהרי יום להעשרה ולהזנה שנועדו להביא לצמצום פערים בין תלמידים באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים תוך שימת דגש על תגבור וסיוע לימודי, מתן ארוחה חמה ופעילויות העשרה). התוכנית תאפשר מסגרת מותאמת לרשויות כך שלראש הרשות תהיה האפשרות להרחבת הצהרון בהתאם לבקשת ועד ההורים היישובי, בהחלטה רוחבית גורפת ולא מוסדית ובתנאי שהסכום המקסימלי לא יעלה על 935 שקלים לפני סבסוד המדינה.ברשויות מאשכול 5-1 התוכנית תחול על ילדים בגילאי הגן ובכיתות א'-ב' ובאשכולות 10-6 התוכנית תחול על ילדים בכיתות א'-ב', בהתאם לתוכנית "משפחה נטו" של משרד האוצר.ביבס התייחס לתוכנית ואמר כי "אני שמח שהצלחנו להביא בשורה של ממש עבור ההורים העובדים, בדמות צהרונים חברתיים בכל הארץ. קביעת תקינה ומחיר גג לצהרונים ברשויות תשים סוף לעלויות הגבוהות של הצהרונים ברחבי הארץ, אך יחד עם זאת תאפשר לכל רשות, בשיתוף פעולה עם ועדי ההורים, להתאים את הצהרונים לצרכיה".