משרד הרווחה גיבש תוכנית, שבמסגרתה תגדל אוכלוסיית הקטינים והצעירים העוסקים בזנות שתטופל מ־340 כיום ל־970 בתוך שנתיים. הרחבת התוכנית תכלול הגדלה של דירות חירום והוסטלים שיקומיים. באשר לנשים וגברים מבוגרים העוסקים בזנות המשרד ממליץ על תוכנית לשיקום וסיוע כלכלי, שתכלול הכשרה מקצועית, השמה בתעסוקה, סיוע בהחזר חובות, הקמת יחידה לאיתור ברשת של נשים העוסקות בזנות, סל שיקום של עד 10,000 שקל ופתיחת תוכנית ייחודית לשיקום טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים העוסקות ועוסקים בזנות.על הפרק שתי הצעות חוק שקוראות למשרד לביטחון הפנים ולמשרד המשפטים לתמוך בהפללת לקוחות זנות בחוק בצורה קטגורית ובכך ולסייע במיגור התופעה. משרד הרווחה מציע שההפללה תהיה הדרגתית ועל תנאי.השר כץ. המשרד שלו מגבש תוכנית ללוחמה בזנות. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90השר כץ. המשרד שלו מגבש תוכנית ללוחמה בזנות. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90המשרד ממליץ כי צרכני זנות שייתפסו בפעם הראשונה יוזהרו או ישלמו קנס, ובפעם השנייה ישלמו כפל קנס. כספי הקנסות ינותבו למטרות חינוך ושיקום. כאשר צרכן זנות ייתפס בפעם השלישית, הוא יחויב בביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור ובהשתתפות בתוכנית הכוללת סדנה על המשמעות של צריכת זנות.אי־עמידה בתנאי זה תגרור הליך פלילי. נגד צרכן זנות שייתפס בפעם הרביעית יוגש כתב אישום והוא יופנה להליך משפטי, שבמסגרתו אפשר יהיה להפנותו לשירות המבחן לתסקיר לצורך בחינת התאמתו להשתלבות בטיפול.מהמטה למאבק בסחר בנשים ובזנות נמסר: "עשרות חברי כנסת הצהירו שיתמכו באיסור צריכת זנות. לנשים במעגל הזנות אין זמן לחכות. נתוני המוות הקשים, ההתמכרויות לסמים והפגיעה המינית המתמשכת לא יכולים להיות חלק מהנורמה בישראל. עלינו ליצור דור צעיר שעבורו צריכת זנות אינה לגיטימית ולא מקובלת. אנו קוראים לשרת המשפטים איילת שקד להביא את החוק לאישור הממשלה והכנסת לאלתר".