ועדת המשנה לבחינת ימי הלימודים במערכת החינוך בראשות ח"כ עודד פורר, התכנסה היום (שלישי) בכנסת לראשונה, בעקבות הפער שנוצר בין ימי החופש הנהוגים במשק לאלה של התלמידים. עוד לפני תום הדיון בו נכחו חברי כנסת, נציגי ארגוני המורים, נציגי הגננות, הורים, אנשי הוראה, נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ונציגי משרדי החינוך והאוצר, הודיעה הסתדרות המורים כי היא מתנגדת לכל פגיעה בימי החופשה של עובדי ההוראה."בשעה זו מתקיים דיון בכנסת שעניינו הצעת חוק פוגענית של ח"כ עודד פורר לשינוי ימי החופשה של עובדי ההוראה. הסתדרות המורים מתנגדת ותיאבק בכל יוזמה של פגיעה כל שהיא בימי החופשה של עובדי ההוראה", מסרה הסתדרות המורים, "עמדתנו היא כי אין לפגוע בנורמות קיבוציות באמצעות חקיקה. לא יעלה על הדעת שנוכח הסכמים קיבוציים חתומים יבקש המחוקק להתערב בתוכנם באמצעות פעולות חקיקה או 'בדיקה'"."מדובר בוועדת חקירה"


עוד נמסר מהסתדרות המורים כי "ועדת משנה נכבדה זו הוקמה לבחינת ימי חופשה במערכת החינוך, משל הייתה ועדת חקירה ולא כך היא. הוועדה מנסה לבחון נורמות קיבוציות המעוגנות בין הצדדים להסכם העבודה תוך התערבות בוטה ביחסי הצדדים להסכמים קיבוציים. אין לוועדת המשנה לכפות או לאכוף פתרון ולשנות את ההוראות הנוהגות".במהלך הדיון, יו"ר הוועדה ח"כ פורר, הדגיש כי "הוועדה הזו לא קמה לקישוט. בכוונתנו להביא תוך זמן קצר למליאת ועדת החינוך הצעת מתווה חדש לחופשות שיקודם באמצעות חקיקה של הוועדה. אני מאמין שבשבועות הקרובים תהיה בשורה". פז כהן, יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים, אמר כי יש לחזק את המורים, אך "ברור שלא כולם יהיו מרוצים במאה אחוזים מהחלטות הוועדה ולכן על הריבון לקחת החלטה ולהכריע".ארגון יציגים (חדר מחנכים), התייחס לדיון ומסר כי "חשוב להזכיר לחברי הוועדה שמדינת ישראל מובילה בין המדינות המפותחות בכמות ימי הלימודים בשנה. בשנת תשע"ח ילמדו תלמידי ישראל לפחות 219 ימי לימודים – יותר מארה"ב, יותר מיפן, יותר מצרפת ויותר מהממוצע במדינות ה-OECD. לכן נמליץ לוועדה להפחית את כמות ימי הלימודים השנתית במטרה לאפשר לעובדי ההוראה ימי הערכות הכשרה והשתלמות בתוך מסגרות הלימודים. המענה לפערים בין ימי חופשת התלמידים לאלו של הוריהם לא נמצא במערכת החינוך הפורמלית. המענה נמצא במתן פתרונות תקציביים כמו הוספת ימי חופשה לעובדי המשק בישראל לצד הגברת פעילויות החינוך המשלים בחופשות החגים והקיץ כמו בית הספר של החופש הגדול, תקצוב מפעלי תנועות הנוער בחגים, מימון פעילות החברה למתנ"סים וכדומה".