הנשים מהוות רוב בקרב מקבלי תואר ראשון ושני (60.8% ו-61.8%) וקרוב למחצית ממקבלי תואר שלישי (48.9%), כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום (שלישי) לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית. מדובר על נתונים נבחרים על מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשע”ו, לפיהם הוענקו תארים אקדמיים ל-76 אלף מסיימי לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מתוכם - 41.7 אלף קיבלו תארים מהאוניברסיטאות (54.8%), 25.5 אלף מהמכללות האקדמיות (33.5%) ו-8.9 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך (11.7%).

במהלך שש השנים האחרונות גדל המספר הכללי של מקבלי התארים ב-24.8%, כשהעלייה הגדולה ביותר נרשמה במכללות האקדמיות לחינוך (65.8%). בנוסף, במהלך שנים אלה עלה מספר מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות ב-21.4% ובמכללות האקדמיות והמכללות האקדמיות לחינוך חל גידול משמעותי יותר - עליות של 80.3% ו-598.9%.

מדעי הרוח והחברה בראש

בדומה לשנה שעברה, מרבית הסטודנטים לתואר ראשון בחרו ללמוד את תחומי מדעי החברה ומדעי הרוח (26.9% ו-24.2%), לאחר מכן, 13.7% בחרו בתחום העסקים ומדעי הניהול ו-12.2% בתחום ההנדסה והאדריכלות.

לכשליש (35.4%) ממקבלי התואר הראשון היה לפחות הורה אחד עם תואר אקדמי, כאשר ילידי בריה"מ (לשעבר) נטו יותר ללמוד באותו תחום כמו הוריהם (6.7%) לעומת ילידי ישראל (3.6%) וילידי חו"ל משאר הארצות (2.9%). בקרב ילידי ישראל רק 6.2% מבוגרי הנדסה למדו באותו תחום כמו הוריהם לעומת 24.7% מבוגרי הנדסה בקרב ילידי בריה"מ (לשעבר).

גם בקרב סטודנטים לתואר שני נרשמה עלייה - 22.6 אלף אנשים קיבלו תואר שני בשנה זו, מתוכם 15.3 אלף מהאוניברסיטאות (67.6%), 4.9 אלף מהמכללות האקדמיות (21.6%) ו-2.4 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך (10.8%) - עלייה של 6.4%.

שיעור הנשים

30.9 אלף נשים קיבלו תואר ראשון, 14 אלף קיבלו תואר שני וכ-800 תואר שלישי בשנת תשע"ו, כאשר רוב בוגרי תואר ראשון ומוסמכי תואר שני היו נשים (60.8% ו-61.8%) וקרוב למחצית ממקבלי תואר שלישי (48.9%) היו נשים. שיעוריהן של הנשים במכללות האקדמיות לחינוך היה גבוה במיוחד (82.1% בתואר ראשון וגם בתואר שני). בתחומי לימוד רבים היוו הנשים רוב ובמיוחד במקצועות עזר רפואיים (84.6% בתואר ראשון ו-86.5% בתואר שני) ובמדעי הרוח (76.0% בתואר ראשון, 75.9% בתואר שני ו-61.0% בתואר שלישי). מנגד, תחום הלימוד שבו הנשים היוו מיעוט במיוחד הוא הנדסה ואדריכלות (28.1% בתואר ראשון, 27.0% בתואר שני ו-32.6% בתואר שלישי).