בימים אלה יוצאת לדרך תוכנית חדשה לקידום נשים לתפקידים בכירים באקדמיה, שלטובתה המל"ג והות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) יקצו כ־2.5 מיליון שקלים על פני שלוש שנים. למעשה, לראשונה הות"ת תקצה תקציב ייעודי לתפקיד יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהה, מה שלדעת הות"ת יכול לסייע להאצת תהליכי קידום הנשים באקדמיה.היועצות יהיו אחראיות על קידום תוכנית ליווי והעצמה לדוקטורנטיות, לסגל החדש ולסטודנטיות וכן יארגנו ימי עיון ומידע בנושא, ידאגו לקיום הכשרות מגדריות של הוועדות האחראיות על גיוס וקידום הסגל במוסדות ועוד. בות"ת מדגישים כי התוכנית מיועדת לנשים החל מגילי תיכון ועד לדוקטורנטיות וחברות סגל צעירות, ומטרתה עידוד נשים אלה לפתח כישורי הובלה ומנהיגות במגוון מסלולי הלימוד ולאפשר בעתיד את שילובן בתפקידי סגל בכיר במוסדות להשכלה גבוהה.יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, ציינה כי התוכנית העבודה הרב־שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבה את קידום הנשים באקדמיה, בדגש על סגל בכיר, כיעד מרכזי. לדבריה, האקדמיה, בהובלת מל"ג וות"ת, חייבת לפעול להתרת החסמים התרבותיים, החברתיים והארגוניים המונעים מנשים לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולעלות בסולם הדרגות הבכירות. מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה על גיוס כוח אדם איכותי להוראה ולמחקר וככל שיותר נשים ישתלבו בתפקידים בכירים, כך אפשר יהיה להרחיב את המעגל ולמקסם את ההון האנושי הישראלי, לתועלת המשק בכלל והאקדמיה הפרט.יו"ר הות"ת, פרופסור יפה זילברשץיו"ר הות"ת, פרופסור יפה זילברשץתמונה מטעה


לכאורה, התמונה היא חיובית כשמתבוננים על הנתונים היבשים - כ־58% מהסטודנטים לתואר ראשון הן נשים לפי נתוני המל"ג ורוב זה נשמר בלימודי התואר השני עם 62% וגם בלימודי התואר השלישי, שם הנשים מהוות 53% מכלל הסטודנטים. אבל בניתוח שיעור הנשים המשתלבות בתפקידי סגל בכיר אפשר לראות שמעטות מנשים אלו משתלבות בתפקידים בכירים באקדמיה: כ־30% באוניברסיטאות וכ־42% במכללות והן מהוות רק 16% מסגל הפרופסורים מן המניין.התוכנית החדשה של הות"ת תקצה, נוסף על כך, תקציב ייעודי להפעלת פרויקטים שיתמקדו בתוכניות לתמיכה בחוקרות צעירות וגיוס נשים לסגל בכיר.


באוניברסיטת תל אביב, למשל, יתמקדו בהעברת סדנאות, כנסים מדעיים והנחיות מקצועיות לתלמידות תיכון וחוקרות צעירות. מכללת ספיר תקיים סדנאות מחקר לפיתוח חוקרות במכללות, במטרה להכווין נשים למחקר אקדמי ולקדמן.