הסמארטפון באוכלוסייה החרדית הוא מכשיר מוקצה מחמת מיאוס, אבל מה קורה כשבני זוג חרדים שחלוקים בדעותיהם בנושא מתעמתים בבית הדין הרבני? הבעל טוען: "הבן שלנו מכור לאייפון בגלל אשתי, שהבליגה ואפשרה לו להשתמש במכשיר הטמא הזה". האישה: "הוא לא מכור למכשיר, הוא ילד נורמלי". 

האם, פסיכולוגית קלינית במקצועה, טוענת באמצעות עורכות הדין שרין ומורן סולן כי היא אינה מוכנה לקבל את דברי בעלה: "הבן לא מכור לטלפון, הוא כמו כל ילד בן 11. הוא עושה שיעורים איתו, הוא ישן איתו, הוא אוכל איתו, זה מעשיר אותו".
הבעל הבהיר את עמדתו הנחרצת: "הסמארטפון זה רעל לשכל ולאמונה שיש לגדוע". עו"ד שרין סולן טענה שיש פלגים באוכלוסייה החרדית שמתירים שימוש בסמארטפון כשר וכאן מדובר במכשיר שלאם יש בקרה על האפליקציות שבנה מוריד.

אחרי שורה ארוכה של ניסיונות כושלים מצד האב לשכנע את בנו שיחדול מהשימוש במכשיר, הוא פנה לרב השכונתי וביקש ממנו לפסוק כי על האישה לשתף פעולה בתהליך ולהביא לטיפול גמילה של הילד ממכשיר הטלפון. האישה סירבה גם לפסיקה הזו. "אין לי כסף לזרוק על השטויות האלה. רבנים שיחנכו את הילדים שלהם, לא את שלי. אני אומרת במפורש שהמכשיר לא מזיק לילד, להפך", אמרה בתגובה האם. "שיממן הוא את הטיפול", הגיבה גם עו"ד מורן סולן.
העימות בין בני הזוג החמיר ובשלב זה הבעל מבקש להתגרש ולהורות לאישה להחרים את המכשיר הנייד מהבן. הדיינים הורו לזוג ללכת להתייעצות נוספת ולהביא לדיון הבא גם את הילד: "לא נפסוק בעניין, כי האישה דורשת שלום בית והבעל טוען כי מדובר באישה טובה, ולכן סוגיית הטלפון הנייד יכולה להיפתר".