יום האהבה בפתח: 53,579 זוגות התחתנו בישראל בשנת 2015 במוסדות דת המורשים לערוך נישואין וכ-73% מהם יהודים. כך מסרה היום (ראשון) הלשכה המרכזית שפרסמה נתונים לקראת יום האהבה. גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 שנים (28 שנים בקרב היהודים) וגיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.2 שנים (26.1 שנים בקרב היהודיות). כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, שיעור הגברים היהודים הרווקים בגילאי 29-25 עלה מ-28% בסוף שנת 1970 ל-62% בסוף 2015.שיעור היהודיות הרווקות בגילאי 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%. מפילוח הזוגות שהתחתנו בישראל עולה, כי 39,111 היו זוגות יהודים, 12,516 זוגות מוסלמים, 1,009 זוגות דרוזים ו-877 זוגות נוצרים. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי פער הגילאים בין החתן לכלה בנישואין ראשונים גבוה יותר בקרב יהודים בהשוואה למוסלמים.בקרב היהודים, בכ-45% מכלל מקרי הנישואין פער הגילאים בין החתן לכלה היה בין שנה לשלוש שנים. לעומת זאת, בקרב המוסלמים, רק ב-32% מכלל מקרי הנישואין פער הגילאים בין החתן לכלה היה בין שנה לשלוש שנים. 87% מהנישואין של יהודים היו נישואין שבהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה). 5.2% מהנישואין של יהודים היו של גרוש עם גרושה, 4.4% היו של גרוש עם רווקה ו-2.9% של רווק עם גרושה.בלמ"ס ציינו עוד שכתוצאה מהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה שיעור הגברים היהודים הרווקים בגילאי 49-45 באוכלוסייה היהודית מ-3% בסוף שנת 1970 ל-12% בסוף 2015.שיעור הנשים הרווקות בגילאי 49-45 עלה באותן שנים מ-2% ל-9%."בירת הרווקים"מפילוח הנתונים עולה, כי תל אביב היא "בירת הרווקים" מבין הערים. שיעור הרווקים בתל אביב בגילאי 29-25 עמד על 83.5% ושיעור הרווקות בגילאים אלו היה 70.5%. שיעור הרווקים בתל אביב בגילאי 49-45 עמד על 28.1% ושיעור הרווקות – 24.1%. שיעור גבוה יחסית של רווקות ורווקות בגילאים האלו היה גם בגבעתיים – 21.3% רווקים ו-23% רווקות וברמת גן – 19.1% רווקים ו-18.4% רווקות.לעומת זאת, שיעור הרווקים והרווקות בגילאי 29-25 בערים בעלי רוב אוכלוסייה חרדי היה נמוך משמעותי. בבני ברק – 19.6% רווקים ו-12.9% רווקות ובמודיעין עילית – 8.1% רווקים ו-1.5% רווקות.קפריסין - הכי פופולרית בלמ"ס ציינו עוד, כי בשנת 2015 דווחו למרשם האוכלוסין על 9,299 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל, ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. מקרי נישואין אלו כללו 13,134 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל אשר נישאו בחו"ל. ב-41% ממקרי הנישואין האלה (3,835 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין. ב-40% ממקרי הנישואין (3,739 זוגות) רק הגבר היה רשום במרשם האוכלוסין, וב-19% ממקרי הנישואין (1,725) רק האישה הייתה רשומה במרשם האוכלוסין. 

ארץ הנישואין משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה של בני הזוג. מכלל 1,741 הזוגות שבהם שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין ושניהם יהודים - כשליש נישאו בקפריסין (39%), כרבע - בארה"ב (25%) וכ-18% נישאו בצ'כיה. בקרב 4,016 זוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא יהודי והשני אינו רשום במרשם האוכלוסין - כ-23% נישאו בבריה"מ (לשעבר), 16% בארה"ב, 12% נישאו בקפריסין וכ-12% נישאו בצרפת.

עו"ד אירית רוזנבלום, מייסדת ומנכ"לית ארגון 'משפחה חדשה' מסרה בעקבות הנתונים: "נתוני הלמ"ס המתפרסמים לכבוד ט"ו באב יוצרים מצג שווא שאינו משקף את המציאות, הנתונים לגמרי מטעים ויש להתייחס אליהם בספקנות כי אינם משקפים את המציאות שבה חיים כיום מאות אלפי זוגות בלא חופה וקידושים. הרישום במרשם האוכלוסין אינו משקף עוד את המציאות שבה שליש מהצעירים חיים בפועל כנשואים לכל דבר, ונהנים על פי חוק מזכויות שוות לזוג נשוי, אשר הוכרו כבר על ידי בתי המשפט ומוסדותיה הרשמיים של המדינה".