פחות מחודש לפתיחת שנת הלימודים וראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, השיקה היום (שני) אתר חדש ובו נתוני מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) של בתי הספר בכל שלבי הגיל. האתר נקרא "מיצ"ב ברשת" וההורים והתלמידים יוכלו להשוות את נתוני בית הספר שלהם לעומת נתונים ארציים, בתי ספר דומים וגם נתוני בית הספר משנים קודמות.

במשרד החינוך מציינים כי נתוני המיצ"ב של כל בתי הספר נמסרו למנהלים בדוח מקיף שהוכן על ידי ראמ"ה ויועמדו כעת באופן נגיש ונוח לרשות הציבור הרחב באתר (למעבר לאתר "מיצ"ב ברשת" - לחץ כאן). בנוסף, מדגישים במשרד כי זו הפעם הראשונה בה יוצגו נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית של בתי הספר בחטיבה העליונה. מדובר בנתונים המתייחסים לחמישה נושאים: שביעות הרצון מבית הספר, יחסים בין באי בית הספר, הוראה, למידה והערכה, חינוך חברתי-ערכי ומוגנות והתנהגות נאותה.

אבוהב: "צעד נוסף בהגברה ובהעמקה של השקיפות לציבור"

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, התייחס לאתר החדש ואמר כי "משרד החינוך עושה היום צעד נוסף בהגברה ובהעמקה של השקיפות לציבור בישראל. האתר מיצ"ב ברשת ינגיש בעבור אנשי חינוך, חוקרים והורים מידע חינוכי שיוכל לשרת אותם באופן מהימן, נגיש וידידותי. במהלך הימים הקרובים המשרד ירחיב את מערך השקיפות כאשר הוא יפרסם מגוון רחב ונוסף של נתונים אודות מערכת החינוך. אני מאמין שבאמצעות הרחבה של השקיפות נוכל לתת לציבור תמונה רחבה ומקיפה אודות פעילותה של מערכת החינוך בישראל".

נתוני הגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב, מתוך אתר "מיצ"ב ברשת". צילום מסךנתוני הגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב, מתוך אתר "מיצ"ב ברשת". צילום מסך

מה ניתן לראות באתר החדש?

מבדיקה של האתר החדש, ניתן לראות למשל כי בבית הספר עירוני ו' בבאר שבע, תלמידי כיתה ח' קיבלו בממוצע 518 בעברית לעומת 540 בקרב כלל בתי הספר והפרש דומה התקבל במתמטיקה - 507 לעומת 532 בכלל בתי הספר. כמו כן, הנתונים כמעט לא השתנו בהשוואה לבתי ספר דומים.

בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב ניתן לראות בהשוואה לנתונים הארציים, כי במקצועות מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה, בית הספר נמצא מעט מעל הממוצע, אך בעברית הוא נמצא מאחור. אולם, כשמשווים את הגימנסיה העברית לבתי ספר דומים, הפערים מצטמצמים ולפיהם בית הספר למעשה נמצא מאחור בכלל התחומים.

ביה"ס הדו-לשוני בירושלים, מתוך אתר "מיצ"ב ברשת". צילום מסךביה"ס הדו-לשוני בירושלים, מתוך אתר "מיצ"ב ברשת". צילום מסך

מבחינת נתוני ביה"ס הדו-לשוני בירושלים, עולה כי ממוצע ציוני התלמידים בכלל המקצועות גבוה מהממוצע הארצי וכן מממוצע בתי ספר דומים. אבל, מהסתכלות על נתוני המדד האקלים החינוכי, רואים כי בשאלה האם בית הספר פועל על מנת לעודד תחושת מוגנות של התלמידים - רק 65% מהתלמידים דיווחו כי בית הספר משקיע מאמצים בנושא, לעומת 80% בקרב כלל בתי הספר. כמו כן, רק 34% מהתלמידים דיווחו על התנהגות נאותה בכיתה, לעומת 45% בכלל בתי הספר.

מבחני המיצ"ב נועדו לבדוק באיזו מידה עומדים תלמידי כיתות ה' וח' בדרישות תוכנית הלימודים בתחומי הדעת שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. בנוסף, מתבצעים סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לתלמידים ולמורים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, שנועדו להעריך את האקלים החינוכי והתהליכים הפדגוגיים המאפיינים את בתי הספר, במגוון נושאים כגון יחסים בין מורים לתלמידים, תחושת מוגנות ומעורבות חברתית.