ניסיון אובדני של אחת האסירות בנווה תרצה לפני מספר ימים לאחר שפגעה בעצמה באמצעות ברזל התומך בחזייתה, הוביל את שירות בתי הסוהר (שב"ס) לרענן נהלים ולאסור החזקת חזיות הנושאות ברזלים כתמיכה. לאור זאת, בימים האחרונים נתבקשו האסירות לפרק את הברזלים מחזיותיהן, ואלו שסירבו לעשות זאת נאלצו להפקיד את החזיות באפסנאות של בית הסוהר לשמירה כפיקדון אישי של כל אחת מהאסירות.

לפני כשבוע נתגלתה באחת התאים בנווה תרצה אסירה שביצעה פגיעות עצמיות בגופה באמצעות ברזל שנתלשה מחזייתה. בעקבות האירוע ומחשש לבריאותן ובטיחותן של האסירות, וכן לנוכח נוהל ברור האוסר הכנסה של חזיות הנושאות ברזלים לתאיהן של האסירות, החליטו בשירות בתי הסוהר לקיים רענון נהלים, במהלכו עברו סוהרות בין התאים ועדכנו את האסירות לגבי הנוהל הקיים. ההחלטה התקבלה מאחר ובנווה תרצה ישנן לא מעט אסירות חדשות שהנהלים האמורים לא היו ידועים להן.

האסירות התבקשו לפרק את ברזלי התמיכה מחזיותיהן לאלו שיש ברשותן חזיות עם ברזלים ומאחר שחלק מהאסירות סירבו לפרק את הברזלים, נלקחו החזיות והן הופקדו באפסנאות במסגרת פיקדון אישי של כל אסירה ואסירה.

בשב"ס מאשרים את הפרטים ומציינים, כי "מדובר בהנחיית ביטחון הנדרשת לשם שמירה על שלומם וביטחונם של האסירות והסגל בבית הסוהר". עוד נאמר בתגובה שירות בתי הסוהר, כי ההחלטה התקבלה כמענה ראשוני עד לגיבוש מדיניות חדשה בנושא. בכוונת שב"ס לבחון את הנושא ולפעול באופן פרטני ובהתאם לרמת האיום של כל אסירה .עד אז, החזיות נותרו ברשות האסירות, חוץ ממקרים בהם האסירות סירבו להוריד את הברזלים ולכן החזיות הועברו לאפסנאות לפיקדון האישי של האסירות".