נתונים שמפרסם הבוקר (שלישי) משרד החינוך משקפים פערים גבוהים מאוד בין הישגי תלמידים באזורים שונים בישראל וכן בין הסכומים המושקעים בממוצע בכל תלמיד באזורים שונים. כך, למשל, שיעור הזכאים לבגרות בירושלים עומד על 42.8% לעומת 72.2% בתל אביב. בבירה מושקעים 15,409 שקל בכל תלמיד, ובתל אביב - 19,812 שקל.באתר החדש של משרד החינוך – "שקיפות בחינוך" - אפשר למצוא הרחבה של הנתונים על כל הרשויות המקומיות, לפי 21 מדדים המחולקים לארבעה אשכולות: ערכים ואקלים חינוכי; למידה והישגים; התמדה ונשירה; והצוות החינוכי. עוד כולל האתר את ההשקעות התקציביות של המשרד ברמה הארצית, המחוזית, המקומית והבית־ספרית, נתוני השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, שיעור תלמידי החינוך המיוחד, שיעור התלמידים העולים ועוד."מערכת השקיפות שעלתה לאוויר פורשת לפני הציבור מסד רחב ביותר של נתונים", אומר שר החינוך. "ההשקעות הרבות מצביעות באופן ברור שצמצמנו את הפערים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. יש לנו עבודה בתיכון ובכוונתנו לשנות גם שם את המצב. באתר עוד שורה רחבה של נתונים, כחלק מהמדיניות שאני מוביל - מקסימום מידע וכלים להורים".


"האתר ייתן מקסימום מידע וכלים להורים". תלמידים בבחינה. צילום: אלוני מור


גם מנכ"ל המשרד שמואל אבואב טוען שהאתר ישמש כלי עבודה חשוב לרשויות ולהורים כאחד. "באתר מערך גדול של נתונים שיאפשרו למשתמשיו לערוך השוואות וחיתוכים, להפיק דוחות ועוד מידע", הוא אומר. הנה כמה דוגמאות מהאתר, של ערים שהנתונים שלהן מספרים מה קורה בתחום החינוך בשטחיהן.

תל אביב־יפו: 72% בגרות

בעיר 53,716 תלמידים; בממוצע 24.6 בכל כיתה (הממוצע הארצי - 25.6). העלות הממוצעת לתלמיד - 19,812 שקל (הממוצע הארצי - 18,520 שקל). שיעור הזכאים לבגרות - 72.2% - עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת (הממוצע הארצי - 66.2%). שיעור הנושרים - 1.5%, כמו הממוצע הארצי. 82.2% מהבנים ו־71.3% מהבנות מתגייסים לצבא.

המדדים של משרד החינוך


ירושלים: מחצית מבתי הספר חרדיים

בעיר 7,844 כיתות, מתוכן 1,095 בחינוך המיוחד, רובן (172) בכיתות י"ב. 49% ממוסדות החינוך בפיקוח חרדי, 39% בפיקוח ממלכתי ו־12% בפיקוח הממלכתי־דתי. שיעור הנשירה עומד על 2.7% uגבוה מהממוצע הארצי (1.5%). שיעור הזכאים לבגרות - 42.8%. בכל תלמיד מושקעים 15,409 שקל.

רעננה: חזקים במתמטיקה ובאנגלית

בעירו של שר החינוך יותר ממחצית המורים (54%) בעלי תואר שני ומעלה. שיעור הנשירה - 1% בלבד. 95.9% ו־85% מתגייסים לצה"ל. שיעור הזכאים לבגרות - 82.3%. לרבע מהזכאים (25.4%) יש בגרות ב־5 יחידות לימוד במתמטיקה (לעומת 11.4% בממוצע הארצי). ל־62.8% מהזכאים לבגרות יש 5 יחידות לימוד באנגלית, כמעט כפול מהממוצע הארצי.

בית ג'אן: כמעט %100 בגרות

ביישוב שמככב דרך קבע בצמרת הזכאים לבגרות יש בסך הכל 2,483 תלמידים ב־93 כיתות בארבעה בתי ספר. מספר התלמידים בממוצע בכיתה - 26.7 (יותר מהממוצע הארצי העומד על 25.6). העלות הממוצעת לתלמיד - 20,425 שקל (יותר מהממוצע הארצי). שיעור התלמידים בחינוך הטכנולוגי - 70.8%. 87.9% מהבנים מתגייסים לצה"ל (אין נתונים לגבי בנות). שיעור הזכאים לבגרות - 99.5%.

רהט: חלשים במתמטיקה ובאנגלית

בעיר הדרומית התמונה הרבה פחות ורודה. בעיר 18,310 תלמידים ב־25 בתי ספר. שיעור המעורבות באירועי אלימות גבוה מהממוצע הארצי ועומד על 11%, אך נמוך מהשנה שעברה. מכלל הזכאים לתעודת בגרות, רק ל־2% יש בגרות ב־5 יחידות לימוד במתמטיקה (בשנה שעברה לא ניגש אף תלמיד לבחינה ב־5 יחידות לימוד). באנגלית יש ל־3.8% 5 יחידות לימוד (לעומת 2% בשנה שעברה). שיעור הזכאים לבגרות - 47.5% (נמוך בהרבה מהממוצע הארצי). שיעור הזכאים לבגרות מצטיינת - 0.8% בלבד (לעומת 7.5% בממוצע הארצי). שיעור הנשירה גבוה בהרבה מהממוצע הארצי - 5.4% לעומת 1.5%. עלות לתלמיד - 18,165 שקל.

לראש העיר טלאל אל־קרנאוי יש טענות אבל הוא גם אופטימי. “מזמן הרמנו צעקה שהגיע הזמן שהמדינה תעשה תקציב דיפרנציאלי”, הוא אומר. “לא יכול להיות שרשות עשירה תשקיע יותר. זה מביא את הפערים. אנחנו משקיעים בהרחבת המתמטיקה והאנגלית. ברשויות עשירות ההשקעה בתלמיד יותר גדולה ואפשר לשלם למורים בעלי יכולות מקצועיות גבוהות יותר. אני מאמין שההשקעה שלנו בקב”סים (קציני ביקור סדיר) ובמעורבות מנהלי בתי ספר והמורים עם ההורים יובילו גם לירידה בנשירה”.