פשרה בבג"ץ האימוץ: השופטת אסתר חיות, המדינה והעותרים, ארגון "אבות גאים", הסכימו היום (ראשון) במהלך דיון בנוגע לעתירה נגד חוק האימוץ כי החוק הנוכחי מפלה זוגות חד מיניים בהליכי האימוץ. המדינה שכנעה את בית המשפט כי שינוי החוק הקיים הוא הדרך הרצויה לשנות את המצב, והשופטת חיות מחקה את העתירה, תוך שהיא מציינת שזכות העותרים לעתור שוב קיימת, ולא משום שהיא דוחה את תוכן העתירה. המדינה מצדה התחייבה בדיון לבקשת השופטת על לוח זמנים לשינוי החוק עד אמצע 2018. 
בתשובה לשאלתה של השופטת חיות, האם הסעיף הבעייתי ביותר - שדרך המלך לאימוץ ילדים תהיה ל'זוג של איש ואשתו' - יימחק בשינוי החקיקה, נציג הפרקליטות לא התחייב על כך, אך אמר כי מוסכם הן על שרת המשפטים איילת שקד (הבית היהודי), והן על שר הרווחה חיים כץ (הליכוד) כי בחוק החדש העיקרון המנחה המרכזי למתן ילד לאימוץ יהיה יציבות התא המשפחתי. בנסיבות אלה החליטו העותרים כי הם מקבלים את הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט.

"ספקנים לגבי לוח הזמנים שהמדינה הציגה, נעתור בשנית במקרה הצורך"
 

אודי לדרגור, יו"ר עמותת אבות גאים אמר למעריב בתגובה להחלטת בית המשפט: "מדובר בניצחון גדול שבו בפעם הראשונה המדינה מכירה באפליה שהחוק גורם", והוסיף כי עמדת העותרים הראשונית אמנם "הייתה שיש לפרש אחרת את החוק הקיים כדי להקל על זוגות חד מיניים שמעוניינים לאמץ ילדים כבר היום, אולם גם מבחינתנו המצב הרצוי ביותר הוא שינוי החוק. אנחנו ספקנים לגבי לוח הזמנים שהמדינה הציגה אך נעקוב אחרי התחייבות המדינה ובמידת הצורך, כפי שבג"ץ קבע נעתור שוב. זאת ועוד ביהמ"ש פסק לטובתנו הוצאות וציין מפורשות את חשיבותה של העתירה בקידום השינוי לקראת שוויון זכויות בנושא אימוץ ילדים". 
 
השר כץ הגיב על ההפשרה ואמר כי ״המדיניות שלנו היא לספק להורים את מרב הכלים לשיקום התא המשפחתי ולאפשר לכל ילד לגדול בסביבתו הטבעית. במקרים בהם ניסיונות השיקום כשלו, השיקול העיקרי הוא טובת הילד ואין מקום לקבוע את סוג המשפחה כתנאי סף״.אתמול, לפני שהצדדים הגיעו להסכמה, חששו העותרים כי המדינה תבוא לדיון במטרה להציע שינוי קוסמטי לחוק, שמטרתו תהיה למנוע התערבות של בג"ץ בנושא, בלא להביא לשינוי אמיתי במצב הקיים בשטח. וזאת ברקע הסיכוי הקלוש בלאו הכי שהקואליציה הנוכחית בכנסת, המושתתת על שלוש סיעות דתיות וחרדיות, בכלל תאפשר שינוי מהותי שכזה בחקיקה ראשית. 

לפני הדיון אמרה עו"ד ריקי שפירא רוזנברג מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה המייצגת את העותרים: "המדינה אמנם חזרה בה לכאורה מעמדתה הראשונית, אולם גם לאחר שינוי עמדתה לפיה זוגות להט"בים זכאים ליחס שווה, מסתתרת המדינה מאחורי העמדה לפיה יש צורך בשינוי חקיקה לצורך השוואת זכויותיהם. בכוונתנו לבקש מבית המשפט העליון להורות למדינה לפרש את חוק האימוץ באופן השם קץ לאפליה לאלתר". 

שפירא הוסיפה: "האופן שבו מפרשים שירותי הרווחה את חוק האימוץ פוגע אנושות בזכות לשוויון ובזכות לכבוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. פרשנות זו אינה משרתת כלל את תכלית חוק אימוץ ילדים אשר שם דגש על טובת הילד. על כן נטען בדיון כי על המדינה לפרש את החוק באופן העולה בקנה אחד עם העקרונות של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולא להסתתר מאחורי הטענה שיש צורך בשינוי חקיקה", אך כאמור לאחר הדיון בבג"ץ הסכימו העותרים להסתפק בשינוי החקיקה.