מסקר עמדות שמתפרסם לקראת חגי תשרי עולה כי רוב הציבור הישראלי תומך בנשות הכותל ומצדד בזכותן לקרוא בתורה, להתפלל בקול רם ואף לשיר בתפילות. כשני שלישים מקרב הדתיים וכשליש מקרב החרדים מצדיקים הקצאת רחבת תפילה שוויונית בכותל. הסקר נערך בידי ד"ר מינה צמח ומנו גבע ממכון הסקרים מדגם. הוא נערך בקרב 529 אנשים, מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. הנתון המפתיע ביותר בסקר הוא ש־62% מקרב הדתיים ו־30% מקרב החרדים מצדיקים הקצאת רחבת תפילה שוויונית בכותל. עוד עולה מהנתונים כי יותר מ־53% תומכים בעליית נשים לדוכן לקריאה בתורה, לעומת 37% בלבד המתנגדים לכך.67% מהנשאלים חושבים כי צריך לאפשר לאישה להתפלל בקול רם ואף לשיר בתפילות שיש בהן נעימה, לעומת 24% שחושבים שאסור לאפשר זאת. נתון מעניין נוסף הוא ש־27% ממי שמגדירים עצמם כדתיים חושבים שצריך לאפשר לנשים להתפלל בקול רם. 76% מהנשאלים חושבים כי יש לנשים זכות להדליק נרות חנוכה ולברך עליהם. נתון משמעותי נוסף הוא שלמעלה ממחצית המרואיינים (55%) תומכים בנשות הכותל, מתוכם 25% תומכים מאוד ו־30% די תומכים. 39% אף מוכנים לבטא את תמיכתם באופן פומבי.הסקר בדק גם את תכיפות הביקורים בכותל: 99% מהמרואיינים ביקרו אי פעם בכותל, 68% מהם ביקרו במהלך השנתיים האחרונות ו־37% במהלך השנה האחרונה. 50% מן המבקרים בכותל מגיעים במסגרת טיול או עם אורחים מחו"ל, כרבע מן המבקרים בכותל מגיעים באופן סדיר לתפילה (16%) או לצורך הטמנת פתק בקשה (8%). 20% הגיעו לכותל לחגוג אירוע מיוחד (12% בר מצווה, 8% טקס השבעה).הסקר מצא כי יותר ממחצית המרואיינים (54%) כלל אינם משייכים את עצמם לזרם כלשהו ביהדות. מבין אלו המשייכים עצמם לזרם כלשהו ביהדות, בולט, כצפוי, הזרם האורתודוכסי (31% מכלל המרואיינים). 14% מכלל המרואיינים משייכים עצמם לזרם הקונסרבטיבי (7%) או לזרם הרפורמי (7%).