רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו עבדה בממוצע כ-60 שעות בחודש בשנה האחרונה, כך לפי דוח של עיריית ירושלים שנחשף אמש. כמו כן, בספטמבר 2016, עברה הגב' נתניהו מחצי לשליש משרה. שעות העבודה בדוח אינן כוללות "העדרויות מסיבות מוצדקות". העסקתה של נתניהו בעיריית ירושלים החלה בדצמבר 2005.כזכור, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע בחודש אוגוסט כי עיריית ירושלים תעביר לעיתונאי מעריב בן כספית, מידע אודות העסקתה של  הגב' נתניהו כפסיכולוגית. השופט ארנון דראל קיבל באופן חלקי את עתירתו של כספית וקבע כי העירייה תמסור לו את מועד תחילת העסקתה של נתניהו, את הגדרת היקף משרתה בשנה האחרונה, מספר שעות עבודתה בחודש ומידע על הפסקות בתקופת העסקתה שנמשכו מעל 30 יום בשנה האחרונה.

כמו כן על העירייה לשלם לכספית הוצאות משפט בסכום של 7,500 שקל. השופט דחה את עתירתו של כספית בכל הנוגע לבקשתו לקבל מידע אודות תחומי האחריות של נתניהו במסגרת תפקידה, זהות האחראי עליה, זהות המוסדות החינוכיים להם היא נותנת שירותים וכן תלונות ופניות בקשר לתפקודה והאופן שבו טופלה ונבדקה. "לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את העתירה באופן חלקי, במובן זה שהעירייה והממונה יחויבו במסירת חלק מהמידע המבוקש", כתב השופט בהחלטתו.