מני נפתלי, לשעבר אב הבית במעון ראש הממשלה, דורש המשטרה לסגור את תיקי החקירה שנפתחו נגדו בגין ההגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה. במכתב ששלח עורך דינו של מני נפתלי, דניאל חקלאי, למשטרה, הוא מבקש לגנוז את התיקים לאחר תקופה ממושכת שהם פתוחים ולאור שלילת רישיון הנשק שלו

הדרישה באה בעקבות הנחייה של פרקליט המדינה, שלא להגיש כתבי אישום בעבירות שמצויות במתחם חופש הביטוי וחירות ההפגנה. הנחיות אלו מקורן בפסיקה של ביהמ"ש העליון באשר למעמדם החוקתי של  חופש הביטוי וחירות ההפגנה. 
מדובר בתיקים שנפתחו נגד נפתלי בחשד מספר מקרים של התקהלות אסורה וגרימת רעש במהלך ההפגנות בכיכר גורם בפתח תקווה. תיק נוסף נפתח בחשד לתקיפת שוטר ולהפרעה לשוטר במהלך מילוי תפקידו. 

"בקשתי היא לקבל הכרעה מיידית בנדון", כותב עו"ד חקלאי, "מפני שהותרת תיקי חקירה כה פשוטים להכרעה מבחינת היקף הראיות ועוצמת העבירות לאורך חודשים רבים טומנת בחובה קושי עמוק, הן מבחינת עינוי הדין של מני נפתלי והן מבחינת עקרונות היסוד של שיטת המשפט הדמוקרטית ליברלית שביסודה מצוי כבוד האדם וכמובן זכותו לחיות ללא עננת חשד גורפת מעל ראשו". 
לגבי החשד לתקיפת שוטר, שאירעה לטענת המשטרה ב-20 במאי, עו"ד חקלאי טוען כי נפתלי לא תקף איש. לדבריו, "במהלך ההפגנה בכיכר גורן, חצתה מורה מבוגרת ונעימת הליכות בשם מירי ניר את הכביש. בעקבות דרישת קצין משטרה מגברת ניר לשוב למתחם הכיכר, ולאחר שזו מחתה על כך שדיבר אליה בגסות, היא עוכבה ואף נעצרה". 
"בעקבות זאת, נפתלי ביקש לשחרר אותה ואף הביע את נכונותו להיעצר במקומה", אמר חקלאי. לדברי עורך הדין, אכן הרוחות להטו בשל המעצר, אך נפתלי לא תקף איש וגם לא הפריע לשום שוטר במהלך מילוי תפקידו. לטענתו, במהלך מעצרו של נפתלי, נשברה ידו ומהשעה 21:00 עד 4 בבוקר הוא לא פונה לבית החולים. רק לפנות בוקר, בעודו אזוק גם בידו השבורה, נקבע בבית החולים כי מדובר בשבר. ידו גובסה והוא הועבר בעודו סובל מכאבים לבית המשפט לשחרורו בתנאים מגבילים. 
עו"ד חקלאי מבקש לגנוז את כל חמשת תיקי החקירה, כשלטענתו הותרת התיקים פתוחים מניחה תשתית לסירוב למשרד לביטחון פנים להשיב את רישיון הנשק שלו. לדבריו, "הדבר מסכן את פרנסתו הסבירה ויוצר מצוקה כלכלית עמוקה בקרב נפתלי ובני משפחתו".