משנים מדיניות: בעקבות התגברות ההפרות החמורות לתנועה במחאת הנכים, הודיעה הערב (ראשון) המשטרה למארגני המחאה, כי ככל שתמשכנה ההפרעות החמורות, המשטרה תאכוף את חוקי התנועה ובכך רמזה למעשה כי לא תאפשר לנכים להמשיך לחסום כבישים. כחלק מתהליך ההידברות, המשטרה הציעה לטענתה למארגנים מתווי מחאה חלופיים שאינם מייצרים הפרעה חמורה לתנועה.מוקדם יותר היום פורסם ב'מעריב' כי המשטרה מגלה יחס הומניטרי וסלחני כלפי ציבור הנכים ונמנעת מלפעול נגדם בתקיפות, הן בשל גילוי רגישות והפעלת שיקול דעת מחד והן מהחשש שכל פעולה חריגה תביא לכתישת המשטרה בקרב כלי התקשורת והציבור. זאת, חרף חסימת צירי תנועה מרכזיים והסבת נזקים במיליוני ש"ח בקרב האזרחים התקועים בפקקים הנוצרים מהחסימות הרבות ברחבי הארץ בתקופה האחרונה.
חסימה בדרך השלום. צילום: אבשלום ששוניחסימה בדרך השלום. צילום: אבשלום ששונימהמשטרה אף נמסר היום: "זה בדיוק המקום שבו מוטלת על המשטרה כארגון היכולת להפעיל שיקול דעת. זה לא אומר שאנחנו נוהגים במדיניות של הפליה כלפי ציבור אחר. יש מקומות שאנחנו מעניקים אפילו הרשאה לקיים הפגנה ובמקומות אחרים אנחנו מפנים בדרך מוסדרת ובנועם ללא פרסום או התרסה. בהחלט אנחנו מגלים יחס הומניטרי ונמשיך לגלות יחס כזה לציבור שהוא חריג". כעת כאמור, נראה כי התקבלה החלטה שונה בצמרת המשטרה.גם היום המשיכו הנכים ביתר שאת במחאתם וחסמו לפרקים כבישים ראשיים במרכז הארץ. במהלך הבוקר חסמו את נתיבי איילון ואחר הצהריים חסמו את כביש 4 לכל הכיוונים באזור צומת רעננה. יחד עם זאת, פורסם היום ב'מעריב' סקר מיוחד לפיו למרות שיבושי התנועה הקשים, מאבק הנכים זוכה לתמיכה נרחבת של 85% מהציבור. הסקר, שבוצע על ידי 'מעריב' ועמותת 'חסדי נעמי' הראה תמיכה גורפת בכל שכבות ומגזרי הציבור בדרישה לקצבת קיום בגובה שכר מינימום. "המסר חלחל למרות עמדת רה"מ", אמרו בארגוני הנכים.