לקראת כניסת השבת, להלן זמני הכניסה והיציאה של יום המנוחה ברחבי הארץ. 

פרשת ויחי - הרב ישראל מאיר זינגרביץ'


"ולבן שינים מחלב" (בראשית מט, יב). אמר רבי יוחנן: "טוב המלבין שיניים לחברו (מראה לחברו פנים מחייכות כששיניו הבהירות גלויות - י"ז) יותר ממשקהו חלב, שנאמר: 'ולבן שיניים מחלב'" (מסכת כתובות קי"א).

בישיבת סלבודקה (מהחשובות ומהמשפיעות שבישיבות הליטאיות) תיארו זאת במשל לאדם ההולך ביום קור ובא אדם לקראתו עם כוס חלב חם, ועושה לו כל כך טוב בלב. אמר רבי יוחנן כי המלבין שיניים לחברו הוא נעלה יותר. מדוע? מבאר המהר"ל כי כוס החלב תיגמר אחרי שתייתה, אבל החיוך מלווה אותך לאורך זמן.

זאת הברכה שבירך יעקב את יהודה. כפשוטה מדברת הברכה על כך שיזכה שיהיו לו שדות וצאן רב, שיוכל להפיק חלב רב עד כי שיניו ילבינו משתיית חלב. אבל מדרשו, כפי שאמר רבי יוחנן: שתמיד יחייך וילבינו שיניו לקראת חברו.

בין מאות הגמ"חים הפזורים בקהילות חרדיות המיועדים לכל נושא ונושא, החל ממוצצים לתינוקות וכלה בעזרה כספית, ישנו גמ"ח ייחודי הנקרא "גמ"ח עידוד", שמטרתו לעודד אנשים ולשמחם.

כיצד נולד גמ"ח זה? מסופר על כך בספר "אוצר פניני התורה": יהודי תושב בני ברק עבר יום אחד ברחובה של עיר וראה שלט המודיע על דירה למכירה. הוא קבע מועד עם בעלת הדירה והגיע להתרשם. לאחר סיור בדירה שאל את בעלת הבית על המחיר, והיא נקבה בסכום מופרז שעליו אינה מתפשרת. בסכום הנ"ל הוא לא יכול היה לעמוד וויתר על חלומו.

אחרי כשנה עבר שוב באותו אזור ולהפתעתו ראה שוב שלט "למכירה" על אותה דירה. חשב לתומו כי אחרי שנה שבמהלכה לא הצליחה למכור את הדירה בוודאי ירד מחירה ובעלת הדירה תיאות למכור במחיר מוזל.

הגיע לדירה, וכשבעלת הבית רצתה להראות את הדירה אמר הלה שהוא כבר מכיר את הדירה מביקורו הקודם, והוא רק רוצה לדעת מה מחירה. להפתעתו נקבה האישה באותו סכום מופרז כמו לפני שנה. שאל מיודענו למה אחרי שנה של ניסיונות שווא למכור את הדירה היא איננה מורידה את המחיר.

בעלת הבית הנבוכה פרצה בבכי. התברר כי אינה רוצה למכור את הדירה. היא גלמודה ללא משפחה ויושבת כל היום בביתה ספונה בין ארבעת כתליה. באחד הימים הגתה רעיון: היא תפרסם שלט של דירה למכירה, וכך ייכנסו אנשים לראותה. היא תנקוב במחיר מופרז כדי שיבואו אנשים נוספים וכך תפיג את בדידותה.

כשירד מביתה פגש את אחד השכנים ושאלו אם הוא יודע דבר על השכנה, והלה השיב כי הוא יודע שהיא מעוניינת למכור את הדירה ותו לא. כשידידנו סח לו את המעשה, נרעש אותו שכן ובאותו מעמד הוחלט להקים גמ"ח עידוד אשר מיועד לעודד מרי נפש ובודדים, לתת להם חיוך ותשומת לב.
כדי לחייך ולהאיר פנים לא צריך להמתין למקרים כאלה. "ולבן שיניים מחלב".

tguvot@maariv.co.il