המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד רונן יצחק, הגישה הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום בגין נטילת שוחד, מרמה והפרת אמונים נגד שחר ישראלי, קצין בדרגת סנ"צ ששירת באגף התנועה במרחב ירקון. ישראלי היה אחראי, בין היתר, על מתנדבי משטרה עובדי חברת דן. כתב אישום נוסף הוגש במסגרת הסדר נגד קזיס מצליח, אשר שימש כראש חטיבת התנועה בחברת האוטובוסים 'דן', והיה אחראי על נהגי דן אשר התנדבו במשטרת התנועה במחוז ת"א. התיק נחקר על ידי צוות תל אביב במחלקה לחקירות שוטרים.

מכתב האישום עולה כי לפני כעשור הציע קזיס מצליח לעשרה עובדי חברת דן, הכפופים לו, לעבור קורס הכשרה כמתנדבי תנועה במשטרה. עם סיום ההכשרה עבדו עובדי 'חברת דן' במשך שנים רבות כמתנדבי אגף התנועה במחוז ת"א, וזאת על בסיס יום יומי, תוך שהם מקבלים את משכורתם החודשית מחברת דן.
על פי הנחיית מצליח, נהגו המתנדבים לדווח לו ולחברת דן על אודות מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם כמתנדבים במשטרה, בנוגע לחסימות כבישים, ביצוע מתוכנן של עבודות בכביש וביצוע עבירות תנועה מצד נהגי דן.

"משפט חברים" במקום דוח

בנוסף כאשר היו המתנדבים מבחינים בנהג אוטובוס של חברת דן מבצע עבירות תנועה, בחלק מהמקרים, הם נהגו להסתפק ברישום מספר לוחית הזיהוי של האוטובוס אותו נהג ולעתים ברישום פרטי הנהג, ולהעבירם לאחראי על הבטיחות בחברת דן על מנת שישקלו בחברה 'טיפול פנימי' באירוע - בתוך החברה פנימה - על ידי 'משפט חברים'.
במקרים רבים אחרים נהגו חלק משוטרי התנועה במחוז ת"א להודיע טלפונית למתנדבים - כל אימת שנהג של חברת דן נצפה על ידם מבצע עבירת תנועה. בחלק מהמקרים הסתפקו השוטרים בהעברת פרטי האוטובוס של דן לידי המתנדבים תוך שהם מתעלמים מעבירת התנועה שבוצעה על ידי הנהג ובחלק מהמקרים בהם הנהג עוכב, ביקשו המתנדבים מעמיתיהם השוטרים לשקול לוותר לנהג האוטובוס על רישום הדוח.
על פי כתב האישום, סנ"צ שחר ישראלי ידע שמספר עובדי חברת דן מבצעים התנדבות מדי יום ביומו במשטרה כאשר כנגד פעילותם כמתנדבים במשטרה, משכורתם משולמת על ידי חברת דן, וכך הם מצויים במצב של ניגוד עניינים בין החובות החלות עליהם כמתנדבים באגף התנועה במשטרת ישראל לבין זיקתם לחברת דן, בה הם מועסקים ואשר משלמת את משכורתם. בנוסף הם פעלו בניגוד לאינטרס הממלכתי עליו הם מופקדים כמתנדבי אגף התנועה, לרבות האינטרס החשוב במיגור תופעת העבריינות בכבישים, כאשר הם מעדיפים את האינטרס של חברת דן, המשלמת את שכרם.

השוטר דאג שאשתו תועסק ב"דן"
עוד עולה מכתב האישום כי שחר ישראלי פנה לקזיס מצליח וביקש ממנו שיעסיק את אשתו בחברת דן. לאחר תקופה מסוימת בה הועסקה אשתו של ישראלי בחברה, הוא פנה אליו שוב על מנת שיפעל כדי שלא יפטרו אותה.
בנוסף, במשך למעלה מעשור נהגה חברת דן, באישורו של קזיס מצליח, לספק לשוטרי משטרת ישראל שירותי הסעה פרטיים – שהוזמנו על ידי השוטרים עצמם, לא באמצעות מרכז ההזמנות המשטרתי - לצורך פעילות רווחה ונופש ליחידות המשטרה. בחלק מהמקרים, התשלום שנתבקש על ידי חברת דן השתווה ל'מחיר עלות' ולעתים אף למטה מכך, עת מדובר היה ב'מחירי הפסד' עבור חברת דן.