בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הורה היום (שני) להנהלת נגב קרמיקה ולוועד עובדי המפעל בירוחם להמשיך במו"מ, בתיווך הממונה האזורית על יחסי העבודה, עו"ד מירב הלוי. בית הדין הדגיש כי על אף הנסיבות הכלכליות שבהן שרוי המפעל, המשך העסקתם של 140 עובדי המפעל בירוחם מצדיק שהות נוספת למיצוי ההידברות בין הצדדים, תוך מעורבות פעילה של המדינה וגורמים רלוונטיים נוספים.בתוך כך, בית הדין הותיר על כנה את ההחלטה שהתקבלה לפני כשבועיים, בנוגע לביטול מכתבי השימוע והפיטורים של עובדי המפעל, והאפשרות כי בית הדין ישקול את פתיחת המפעל בצו שיפוטי. הדיון הבא בבית הדין יתקיים ב-13 בנובמבר, בנוכחות מנכ"ל משרד הכלכלה.בתווך כך, בית הדין התיר להנהלת מפעל "נגב קרמיקה" בירוחם להוציא סחורה מהמפעל, והורה לעובדים שלא להפריע למהלך הוצאת הסחורה. לאחר הדיון בבית הדין, פרצה קטטה בין עובדי המפעל שבירוחם לבין נציגי ההנהלה.

מהנהלת נגב קרמיקה נמסר: "בשלב זה אין מנוס ממעורבות הממשלה בתמיכה כספית ובעידוד העדפת תוצרת מקומית שהינם קריטיים לפתרון הבעיה".

כזכור, לפני יותר משבועיים הודיעה הנהלת המפעל על כוונתה לפטר 140 עובדים. מנגב קרמיקה נמסר אז כי "ההחלטה על סגירת המפעל התקבלה בלב כבד, לאחר עבודה יסודית ומאומצת לקידום תוכנית הבראה והתייעלות מקיפה, שלצערנו נדחתה במלואה על ידי נציגי ועד העובדים. מבחינתנו העובדים הם לב ליבו של כל עסק, וללא הרתמות מלאה שלהם, אין כדאיות בהפעלת המפעל". לדבריהם, היקף הפעילות של המפעל מהווה 15% בלבד מפעילות נגב, ולכן לא תהיה פגיעה בפעילות קבוצת נגב או באספקת הזמנות קיימות ועתידיות.