משרד הפנים מסרב לרשום כיהודי ילד מירושלים שאמו יהודייה ואביו מוסלמי. האם, רונה ח'ריסאת, מנהלת זה כמה שנים מאבק עיקש מול רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, על מנת שבנה, היום בן 6, יירשם כיהודי. נוסף על כך, המשרד מסרב לשנות את שמו של הילד משמו המוסלמי לשם שבו אמו קוראת לו. אף שהרבנות – בהתאם להלכה היהודית – כן מכירה בבנה כיהודי, רשות האוכלוסין מסרבת לכך, מאחר שלטענתה נדרשת הסכמה מצד שני ההורים.

סיפורה של ח'ריסאת, לשעבר פיליפס, אינו מסוג הסיפורים שפוגשים בהם מדי יום: היא עצמה יהודייה כאמור, אולם בעלה הנוכחי הוא מוסלמי שאינו אזרח ישראלי. היא נישאה לו כשהייתה בחודש השביעי להריונה עם בנה, ובעבור נישואיה התאסלמה. אולם הנישואין לא עלו יפה, ובני הזוג אינם חיים יחד באופן קבוע. כמו כן, המדינה לא מכירה בנישואים, וח'ריסאת רשומה כאם חד־הורית.

לפני ארבע שנים שבה ח'ריסאת לזהותה היהודית. הרבנות, שמלכתחילה לא הכירה בנישואיה המוסלמיים, לא דרשה מח'ריסאת להתגייר מפני שלא הכירה בהתאסלמותה. אולם דווקא כשהגיעה ח'ריסאת למשרד הפנים כדי לרשום את בנה כיהודי בשמו החדש, המשרד, באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, סירב, היות שאביו של הילד לא אישר זאת.

"הרבנות אפשרה ומשרד הפנים לא אפשר בשום פנים ואופן, למרות שאני רשומה כאם חד־הורית וכיהודייה", אומרת ח'ריסאת. "אני רק יכולה לחלום שבעלי ייתן לי אישור לרשום את הילד כיהודי בשם אלעד. אין סיכוי שהוא יאשר כזה דבר. למה הילד שלי חייב להיות מוסלמי כדי להיות רשום? מה הוא קשור לתסבוכת הזו, ריבונו של עולם?".

מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים נמסר: "כל הסוגיה של רישום הילד כיהודי מתנהלת תחת אותה בקשה לשינוי שמו. מאחר שמדובר בבקשה לשינוי שמו של קטין, אנו מחויבים לקבל את אישור שני ההורים. עם זאת, מדובר במקרה מורכב, שאנו מנועים בשלב זה מלהתייחס לפרטיו. נדגיש שהעובדות המופיעות בפנייה אינן תואמות את המצב כפי שמוכר לנו".