משרד הבריאות מונע מעמותת הקנאביס הרפואי בישראל לסייע לחולים שמבקשים לקבל רישיון לטיפול בקנאביס או לחדשו. זאת, בשל הנחיות חדשות, שמבטלות את האפשרות שניתנה לחולים רבים לחתום מרצונם על כתב ויתור סודיות רפואית ולאפשר לעמותה לשמש כבאת כוחם.נציג העמותה ניר אלישע התקשר פעמיים בשבועיים האחרונים ליק"ר (יחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות) כדי לבדוק היכן עומדות פניותיהם של עשרות חולים המבקשים רישיון, אולם הנציגה לא אפשרה זאת.ההתנהלות שבה נציג העמותה מטפל בפניותיהם של עשרות מטופלים היא כמעט הכרחית - למעלה מ־40 אלף פניות מתקבלות ביק"ר ברבעון. זמן ההמתנה, בהתאם, עשוי להגיע עד ארבע שעות, שלאחריהן השיחה מתנתקת לעתים מעצמה.הווידוא שהבקשות, שנשלחות בפקס בלבד, התקבלו, הוא הכרחי, וניתן לבצעו רק טלפונית. לעתים הבקשה לא מתקבלת והטיפול בה מוקפא ללא הודעה לחולה. זאת, כאשר רבים מאותם חולים נמצאים במצב סיעודי או באשפוז, שאינם מאפשרים להם לדאוג לעצמם. אמנם ההנחיות החדשות מאפשרות לבן משפחה לברר בנוגע לפניית החולה, אך לא ניתן להוכיח קרבה משפחתית בשיחה טלפונית, דבר שמשרד הבריאות בעצמו אינו מכחיש.לדברי דורון בלזר, חולה סיעודי שסובל מתשע פריצות דיסק בגבו, "אם לא העזרה של העמותה הייתי מת בבית".ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "בירור מידע רפואי עבור מטופל יכול להיעשות על ידי המטופל, רופאו או מיופה כוחו כדין. באם מוצג ייפוי כוח – הפרטים נמסרים למיופה הכוח".