לא יפוטר מתפקידו: בג"ץ החליט היום (שני) להחזיר את ההחלטה בעניינו של מפקד להב 433 ניצב רוני ריטמן, נגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית, לפתחם של מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך והשר לביטחון פנים גלעד ארדן, ולא לקבוע מסמרות בעניינו. השופטים שהשיבו לעתירתה של הקצינה המתלוננת, קראו לנקוט בצעדים מנהליים ופיקודיים נגד מפקד להב 433 שהוחזר לתפקידו למרות התלונה.כזכור, אחרי חקירת מח"ש בנושא, החליט מפכ"ל המשטרה שלא לפתוח בהליך משמעתי כנגד ניצב ריטמן ולא בהליך מנהלי, ולהפך - לפתוח בהליך כנגד הקצינה העותרת נגדו, זאת על מנת להביא את פיטוריה מהארגון וכן נגד קצין נוסף שלדעת המשטרה והמפכ"ל הוביל להגשת התלונה נגד ריטמן.במשטרה התייחסו להחלטה ומסרו היום כי "במשטרת ישראל מביעים שביעות רצון על כך שבית המשפט בחר שלא להתערב בהחלטת המפכ"ל להחזיר את ניצב רוני ריטמן לתפקידו ובכך דחה הלכה למעשה את עתירתה לפיטורי או הדחת הקצין. משטרת ישראל תלמד לעומק את החלטת בית המשפט, המשתרעת על פני עשרות עמודים, ותבחן את נושא הדרכת המפקד, כפי שצויין בפסק הדין". על בדיקת הפוליגרף: "קשיים שאינם מבוטלים"

השופטים התייחסו לטענות שעלו בעתירה, לפיהן נדרש להביא לפיטורו של ניצב ריטמן או להעבירו מתפקידו כראש להב 433 וקבעו בהחלטתם כי על פי פקודת מטא"ר (המטה הארצי) נקבעה האפשרות לנקוט בהליך של "הדרכת מפקד" וזאת במקרים שבהם אין מקום או הצדקה להעמיד לדין משמעתי ומבלי שהמודרך, קרי ניצב ריטמן יודה בכתב בהתנהגות שמיוחסת לו. באשר על כן, קבעו השופטים כאמור כי הם מורים למפכ"ל ולשר לשקול מחדש נקיטת צעדים מנהלים פיקודיים כנגד ריטמן וזאת גם אם יחליטו שלא להעמידו לדין.

השופטים התייחסו למשקל שנתן המפכ"ל לבדיקת הפוליגרף שנערכה לריטמן וקבעו כי החלטה זו מעוררת "קשיים שאינם מבוטלים", הן מבחינת העובדה שבדיקת פוליגרף היא בעייתית כשלעצמה ואין מבחינת העובדה שהיא עומדת בראש סולם הראיות המנהליות הקיימת באותו אירוע.

עוה״ד איל כהן, אפיר סטרשנוב וירון לונדון, המייצגים את ניצב רוני ריטמן מסרו בתגובה להחלטה כי "אנו מכבדים את הכרעת בג"ץ כי לא נמצא מקום להורות על פיטוריו או העברתו מתפקידו כפי שהתבקש בעתירה ולמעשה נדחו כל הסעדים שהתבקשו. לגופם של דברים ראוי לחזור ולהדגיש כי מדובר בעלילת דם שנרקמה על ידי שני קצינים, שהיו בקשר אישי בניגוד לנהלי המשטרה בשעה שהתקיימו יחסי מרות ביניהם, ואשר כנגדם מתברר כיום כתב אישום בבית הדין המשמעתי של המשטרה והם אשר רקחו את העלילה כנגד ניצב ריטמן בשעה שהתנהלה הבדיקה בעניינם".

עוד צוין בתגובה כי "הערת בית המשפט בהקשר להדרכה פיקודית מתייחסת לאמירות של ניצב ריטמן, שהובאו על ידו במהלך חקירתו במחש, לאחר שבחר לא להחסיר מאומה מהאמת, ואין באמירות הללו כל חריגה מן הנורמה. אנו משוכנעים כי מפכ״ל המשטרה לאחר שישוב ויעיין בחומרים המונחים לפניו יקבל החלטה שאין בה כדי לפגוע בניצב ריטמן, במעמדו במשטרה ובתפקידו וכי לא נפל רבב בהתנהלותו כקצין בכיר במשטרת ישראל. ניצב ריטמן ימשיך למלא את תפקידו כמפקד להב 433, לרבות הובלת החקירות הרגישות המתנהלות תחת פיקודו, ללא חשש וללא מורא".