יישומה המלא של התוכנית הלאומית להצבת שוטרים בבתי החולים מתעכב. הסיבה: שירותי בריאות כללית מסרבת לממן את מה שאמור להיות חלקה בתוכנית. כזכור, החל משנת 2015 נערך פיילוט להצבת שוטרים בשישה בתי חולים ממשלתיים: רמב"ם, איכילוב, אסף הרופא, וולפסון, הלל יפה ונהריה. זאת במימון משותף של בתי החולים והמשטרה.

לאחר שהפיילוט הוכיח את עצמו בהפחתת מספר אירועים המחייבים התערבות משטרתית, בחודש יוני השנה החליטה הממשלה לעגן את הפיילוט כתוכנית קבועה ולהרחיבה. לפיכך, עד לסוף 2017 מתוכננת הצבת שוטרים בעוד תשעה בתי חולים. מרבית בתי החולים שאמורים להתווסף לתוכנית שייכים לכללית: סורוקה, בילינסון, העמק, מאיר וקפלן. מלבדם, אמורים להיות מוצבים שוטרים בשני בתי חולים ממשלתיים – תל השומר (שבו כבר הוצב שוטר אחד - מ"ה) וברזילי, וכן בשני בתי החולים הציבוריים שבבירה, שערי צדק והדסה.

"המימון - או בהגדלת הגירעון, או בקיצוץ שירותים"

אלא שבעוד שבתי החולים שערי צדק והדסה הביעו נכונות לשיתוף פעולה ולמימון מחצית הסכום, משירותי בריאות כללית התקבל לאחרונה מכתב שמביע מפורשות היעדר נכונות לתקצב.  במכתב, שהגיע לידי "מעריב־השבוע" ועליו חתום בין השאר ראש חטיבת בתי חולים בכללית, ד"ר מיכאל שרף, כתוב בין השאר שהיות שהקופה נמצאת במצוקה תקציבית, חלקה במימון השוטרים ימומן או על ידי הגדלת הגירעון, או על ידי קיצוץ שירותים למבוטחים. לפיכך, הקופה מבקשת שהממשלה תשפה אותה, כפי שהיא, לטענת כללית, עושה לבתי חולים ממשלתיים.

מנגד, גורם במשרד הבריאות טוען כי "בתי החולים מממנים זאת מתקציבם השוטף, ותקציבם גם לא הוגדל בגלל השוטרים". לפי משרד הבריאות, עם המשטרה סוכם שעלות השכר השוטף של השוטרים תחולק באופן שווה בין המשטרה לבין בתי החולים, ובאופן שווה בין כל בתי החולים . על פי גורם במשרד, מדובר ב־240,000 שקל לשנה עבור שוטר, כשכל בית חולים מממן 50% משכרו של כל שוטר שהוצב בשטחו. על פי ההערכה, כיוון שבבתי החולים של כללית תוכננו שמונה שוטרים, מדובר בתקציב שנתי של 1,920,000 שקל, כשכללית כאמור התבקשה לממן מחצית מכך – 960,000 שקל לשנה.

נכון לעכשיו, שוטרים כלל לא יוצבו בבתי חולים של כללית. יתר על כן, כיוון שהדבר יוצר עודף בתקנים של שוטרים, יוצבו השוטרים לחילופין בבתי חולים שבמקור לא תוכננו להיכלל בתוכנית, אך כן מעוניינים לשלם, בהם למשל בית החולים החדש אסותא אשדוד.

"לשים סוף לאפלייה התקציבית"

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "בבתי החולים של הכללית טרם הוסדר הנושא של הצבת השוטרים, בשל הקושי של הכללית לתקצב הצבת שמונה שוטרים בחמישה בתי חולים כלליים שלה".

משירותי בריאות כללית נמסר בתגובה: "אנו מברכים על התוכנית ונשמח להצטרף למהלך חשוב זה, אך מבקשים כי מימונה יעשה על ידי המדינה באופן מלא, כפי שהיא נוהגת בבתי החולים שלה. כל זאת, על מנת לא להגדיל את הגירעון הקיים. ראוי שהמדינה תשים סוף לאפלייה התקציבית המתמשכת של בתי החולים הציבוריים שאינם בבעלותה".