זוכרים את תשדירי הבחירות המיתולוגיים של "נוער, נוער, נוער", "ש"ס קונטרול" ו"פרס יחלק את ירושלים?", כעת הם יהפכו לנוסטלגיה. ועדה ציבורית לבחינת חוק הבחירות-דרכי תעמולה, בראשות נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס דורית בייניש, ממליצה בדוח שהגישה היום (שלישי) לנשיא המדינה וליו"ר הכנסת על סוף עידן תשדירי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה כפי שהיו מוכרים לציבור במשך עשרות שנים בהם שודרו בשבועות שקדמו לבחירות מידי ערב רצועות של תשדירים ארוכים. עם השנים חלה ירידה דרמטית בשיעור הצפייה בתשדירים ומחקרים הצביעו על חוסר ההשפעה שלהם על הבוחר.הוועדה ממליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה הנהוגים כיום. במקומם יוקצו לכל רשימת מועמדים ארבע דקות להציג את מסריה לציבור, ברדיו ובטלוויזיה. ארבע הדקות האמורות ישודרו בחלוקה שווה, ביום ה-14 וביום ה-7 שלפני יום הבחירות.
כתחליף הוועדה ממליצה לאפשר למפלגות לרכוש "פרסומות בחירות" בטלוויזיה וברדיו, על מנת להגדיל את האמצעים שבידי רשימות המועמדים להעברת המסרים שלהן לציבור. פרסומות הבחירות יופרדו מהפרסומות המסחריות באמצעות אות מיוחד, וכמותם תהא מוגבלת לפי הסדר שייקבע בחוק.

במקביל, ממליצה הוועדה על שורה של רפורמות בחוק הבחירות-דרכי תעמולה. אחד החידושים הוא החלת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) על האינטרנט ועל הרשתות החברתיות, קביעת חובת שקיפות בשידורי התעמולה, ביטול הסעיף האוסר על תעמולת בחירות בתקופה של 60 הימים שלפני הבחירות וכן ביטול ההוראה לפיה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה) היא עבירה פלילית. במקביל ממליצה הוועדה מתן אפשרות להטיל קנסות על מפרי החוק. 

הוועדה בראשות השופטת בייניש מונתה על ידי נשיא המדינה ראובן ריבלין ויושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, שופט בית המשפט העליון, השופט סלים ג'ובראן וחבריה הם דן מרידור, הרב יצחק לוי, פרופ' סוזי נבות, פרופ' קרין נהון והשר לשעבר אופיר פינס פז.חוק הבחירות (דרכי תעמולה) נחקק בשנת 1959ומאז תוקן פעמים רבות וכיום מוסדרת תעמולת הבחירות על ידי מערכת דינים שחלקה מיושן וארכאי, חלקה מפוזר בין חוקים שונים וחלקה תוקן בהסדרים מפורטים למדי. עיון בחוק מגלה כי המערכת הקיימת של כללי התעמולה לוקה בחסר ובנושאים רבים היא מיושנת. נושאים אחדים אינם מוסדרים כלל בצד נושאים אחרים שהתיישנו לאור השינויים שחלו מאז שנות החמישים במדיה התקשורתית.

מזה תקופה ארוכה קוראים יושבי-ראש ועדת הבחירות, פעם אחר פעם, למחוקק לבחון את הצורך בהתאמת דיני התעמולה למציאות המשתנה ולעידן האינטרנט והרשתות החברתיות. הוועדה מציעה לבטל הסדרים ארכאיים ובהם: איסור השימוש בכלי שיט ובכלי טיס לתעמולת בחירות, הגבלת השימוש ברמקול, איסור על נשיאת לפידים ועל "זריקת אור” (מקרנים). לדברי הועדה מדובר בנושאים שוליים שאינם רלוונטים להפצת תעמולה בעידן המודרני.

כעת ההחלטה תעבור לידיהם של חברי הכנסת, ובוועדה הציבורית מקווים שהפוליטיקאים יאמצו את המלצותיה ויתקנו את חוקי הבחירות בהתאם ושהדוח לא יעלה אבק במרתפי המשכן.