הושגו הסכמות: בית הדין הארצי לעבודה דן הלילה (רביעי) בבקשת משרדי הבריאות והאוצר למנוע את השביתה שתוכננה להבוקר על ידי ההסתדרות הרפואית בכל בתי החולים וקופות החולים ברחבי הארץ. בתום דיון לילי הוחלט כי הרופאים ישבתו למשך השעתיים הראשונות בלבד, לאחריהן ישובו לעבודה כסדרה. על מנת לקבל מידע קונקרטי על שעות העיצומים במוסדות הרפואה השונים, על המטופלים לפנות למוסד הרלוונטי. במהלך הדיון הוסכם כי משרד הבריאות ישהה את החוזר שיצא בתחילת נובמבר ובכך בוטלה הגבלה לקליטת רופאים. בנוסף, הוחלט שלא יועברו פרטים מזהים גם של הרופאים העצמאיים. מההסתדרות הרפואית בישראל נמסר בתום הדיון: "קיבלנו את מה שדרשנו". משרד הבריאות הגיב גם: "אנחנו מברכים על ביטול השביתה. במסגרת הדיון הוסכם כי ההגבלות על מעבר רופאים שכירים יושהו לחודש הקרוב וימשיכו לחול על רופאים עצמאיים".

כזכור, ההסתדרות הרפואית בישראל הודיעה על סכסוך עבודה שהיה אמור לחול הבוקר, זאת בגלל הצעת החוק המגבילה תחרות בין הקופות, ולטענתם פוגעת בהם ובזכויותיהם. "בסוף השבוע האחרון התבשרנו על השלמת השלב הראשון בחקיקת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בדבר הגבלת התחרות בין הקופות. הצעת החוק, בנוסחה הנוכחי, אוסרת בין היתר, על רופאי משפחה, רופאי ילדים ורופאי נשים שעזבו קופת חולים אחת לעבוד במסגרת של קופת חולים אחרת באותו האזור הנקבע כ-30 ק"מ מהמרפאה שעזבו", כתב השבוע יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ליאוניד אידלמן, במכתב לרופאים."ההסתדרות הרפואית רואה בחומרה רבה את צעדיו של משרד הבריאות בנושא ובכלל זה תמיכתו בהצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כיום", הסביר פרופ' אידלמן את המניע להכרזה על סכסוך עבודה, "ההסתדרות הרפואית סבורה כי מלבד הפגיעה הבוטה בזכויות הרופאים וביחסי העבודה הקיבוציים עם ההסתדרות הרפואית, דרישות אלו מהוות נדבך נוסף בפגיעה המתמשכת במעמד הרופא, שמשרד הבריאות נותן לה יד ולצערנו, אף מוביל, לעתים קרובות".