המשטרה מתכוונת לזמן את חבר הכנסת דוד ביטן לחקירה באזהרה, במסגרת פרשה שנחקרת בשבועות האחרונים, וקשורה לתקופת כהונתו כסגן ראש עיריית ראשון לציון.מדובר בחשד לאי סדרים בעיריית ראשון לציון וכן לקשר של חבר הכנסת ביטן עם איש עסקים, זאת לאחר שב-2008 נעלם מפני השטח לתקופה ארוכה, בעקבות, לכאורה, חובות כבדים שצבר בין היתר בגין הלוואות חוץ בנקאיות שלקח באותה תקופה. בשבועות האחרונים ניהלה המשטרה בדיקה בנוגע לאותם חשדות ולחלקו של ביטן.לאחרונה הוחלט במשטרה לאור ממצאים שעלו במסגרת הבדיקה ועדויות שנגבו, כי יש צורך לעבור מבדיקה לחקירה פלילית ולזמן את ביטן לחקירה באזהרה. כזכור, ביטן מקדם בשבועות האחרונים את חוק ההמלצות, שיאסור על המשטרה לסכם חקירות ולהגיש את המלצותיה לפרקליטות.