הערב (ראשון) נדליק את הנר השישי מתוך שמונה. השם חנוכה מגיע ככל הנראה מחנוכת בית המקדש שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו על ידי המכבים, שם נוסף לחג הוא "חג האורים", בגלל האורות שאנו מדליקים. ישנם שני מנהגים לגבי זמן הדלקת נרות חנוכה. יש כאלו הנוהגים להדליק לאחר שקיעת החמה שהערב תהיה בסביבות 16:40. יש כאלו הנוהגים להדליק לאחר צאת הכוכבים שהערב תהיה בסביבות 17:05.
מטרת ההדלקה היא לפרסם את הנס של ניצחון החשמונאים במרד נגד היוונים בזמן בית המקדש השני ואת נס פך השמן, שלמרות גודלו הקטן הספיק להדלקת נרות המנורה לשמונה ימים, לכן יש להדליק את הנרות במקום הצופה אל רשות הרבים, כגון חלון או פתח הבית, על מנת שכמה שיותר אנשים יוכלו לראות את הנרות. 

נצמדים לקלאסיקה: מתכון ללביבות תפוחי אדמה מושלמות
מתכון לספינג' שישדרג לכם את החג

צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90
מהדרין מן המהדרין - הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

חנוכה, היא המצווה היחידה שבה כל ישראל נוהגים כמהדרין מן המהדרין. מצד הדין, היה מספיק להדליק נר אחד בלבד כל לילה, אולם, המנהג הרווח בישראל הוא להדליק שמונה נרות, כמהדרין מן המהדרין. כיום, שיש לישראל קצת יותר רווחה, בהרבה בתים כל אחד מבני הבית מדליק את החנוכייה שלו - שזה מהדרין מן המהדרין מן המהדרין, יותר ממה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך. 
למה אנו עושים את כל ההידורים הללו? כאמור, כל העניין של פך השמן היה ענין של מהדרין, מצד הדין לא היה צריך לחפש פך שמן טהור, היה אפשר לקחת פך שמן כלשהו ולהדליק בו את המנורה. אבל החשמונאים רצו שיהיה שמן טהור - כיוון שמדובר על דבר שבמהות, על שמירת הנקודה היהודית. מאותה סיבה, מנהג ישראל כמהדרין, להזכיר קודם-כל לעצמינו, שאנחנו ממשיכים להחזיק ביהדותנו, שהנר ימשיך לדלוק.
מסופר על צדיק ששמע חייט אומר: "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן". הצדיק אמר שדבריו של החייט היו מוסר השכל בשבילו לכל חייו. זה העניין שצריך ללמוד מחנוכה, כשהנר דולק אפשר לתקן – היום; מחר או מחרתיים. מאי חנוכה? על איזה נס קבעוה? קבעו אותה על הנס שהנר נשאר דולק - שנשאר אור קדוש, וצריך לדאוג לאור הקדוש, לשמור את הנר שלא יכבה. כשהנר דולק אפשר לתקן, וגם מי שקילקל יכול לתקן.