הפרקליטות מתכוונת להגיש כתב אישום נוסף כנגד ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן חמו, בגין עבירות של הטרדת עד, שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות מס. כל זאת בכפוף לשימוע שייערך לו בתיאום מול פרקליטיו. הודעה בדבר כוונת הפרקליטות נשלחה היום (רביעי) אל בן חמו בנוסף להחלטה שהתקבלה בפרקליטות כבר בחודש אוגוסט השנה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור ועבירות תכנון ובנייה.     
 
על פי ההודעה שנשלחה אל ראש עיריית כפר סבא ומכתב החשדות שצורף לאותה הודעה, במסגרת כהונתו כראש עיריית כפר סבא פעל בן חמו במהלך השנים 2004 ואילך לגיוס תרומות המיועדות, לכאורה, לנזקקים, וזאת ללא שיתוף מחלקת הרווחה או גזבר העירייה. בן חמו, כך נטען, הניע את אנשי לשכתו לפנות בסמוך לחגים לאנשי עסקים וקבלנים, בעלי אינטרס בעיר כפר סבא, ולבקש מהם לתרום באמצעות העירייה תווי קנייה ל"נזקקי העיר". 

הפרקליטות אימצה את עמדת המשטרה וציינה כי בתמורה לפניות קיבל בן חמו תווי קניה בסך של מאות אלפי שקלים. תווי הקניה חולקו על ידי בן חמו למקורביו, עובדי לשכתו, לחלוקה לנזקקים על פי ראות עיניו ולצורך השגת רווחים פוליטיים. עוד נוסף כי חלק נכבד מתווי הקניה נלקחו על ידי בן חמו לצורך צרכיו האישיים. בן חמו לא דיווח על התקבולים לרשות המסים ולא שילם את המסים הנובעים מפעילות זו.

פשיטה על עיריית כפר סבא בחשד לשחיתות. צילום ארכיוןפשיטה על עיריית כפר סבא בחשד לשחיתות. צילום ארכיון

 

הפרקליטות סבורה עוד כי במהלך כהונתו כראש עיריית כפר סבא, קידם בן חמו את עניינו של חברו הקרוב באופן פעיל למול גורמי טיפול עירוניים, ולא הצהיר על ניגוד עניינים או נמנע מקבלת החלטות בעניין מקורבו כנדרש. בכתב החשדות מציינת הפרקליטות כי ראש עיריית כפר סבא שקיבל לידיו במהלך חודש ספטמבר 2017 את חומרי החקירה לעיונו כדי להיערך למשפט, בחר לפנות אל נהג בלשכתו והטיח בו חומרים מתוך עדותו של הנהג כפי שמסר במסגרת עדות שנגבתה ממנו במשטרה.
 
בדרך זו סבורה הפרקליטות ובניגוד לחוק פעל בן חמו בשיבוש מהלכי משפט ובניסיון להדיח עד. לבן חמו ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז מרכז (פלילי), בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדו.