בעקבות עתירת התנועה לחופש המידע נגד משרד החינוך, העביר היום (רביעי) משרד החינוך לפרסום בפעם הראשונה את ציוני הבגרות של כלל מקצועות הלימוד בכלל בתי הספר בישראל. הנתונים מעניקים אפשרות להשוות בין בתי ספר וערים שונות בישראל ביחס לכל המקצועות. זאת בניגוד לפרסומי התמונה החינוכית של משרד החינוך, שהעניקה מבט על הזכאות לבגרות וציונים במקצועות בודדים בלבד. 

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד נירית בלייר אמרה כי "פרסום ציוני הבגרות בכל בתיה"ס במדינה הוא הישג מדהים לחופש המידע ומערכת החינוך גם יחד. במערכת חינוך ממלכתית להורים ולתלמידים כמעט ואין אוטונומיה ויכולת החלטה שהם עקרונות בסיסיים במדינה דמוקרטית. במצב דברים כזה ציוני הבגרות שפורסמו בעקבות העתירה וכן ציוני המיצ"ב שפורסמו גם הם בעקבות עתירת התנועה, הם כלי קריטי בידי ציבור ההורים והתלמידים".

לדבריה, "מידע כזה מסיר באחת את העמימות ומפסיק את השמועות בדבר הישגיהם של בתיה"ס והופך את התמונה לברורה ובהירה. אלה הם נתונים שיגבירו את יכולת ההחלטה של ההורים בבחירת החינוך המתאים להם ולילדיהם ויסייעו להם לדרוש מבתיה"ס חינוך מיטבי. שיח נוסף המתאפשר בעקבות פרסום הנתונים הוא על חשיבותן והמהות מאחורי בחינות הבגרות. בכל מקרה שקיפות בנתונים היא הכרחית ואין לנו ספק שרק תועיל לחינוך ילדינו".