אסיר העולם יעקב (ג'ק) טייטל, המכונה "המחבל היהודי", פנה היום (ראשון) לשירות בתי הסוהר בבקשה להשתתף בברית המילה של בנו אשר צפויה להתקיים בשבת הקרובה, כך נמסר מארגון "חוננו". בבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד עזריאל פרידנברג, מבקש טייטל לצאת לברית תוך שהוא מציין כי יסכים לכל מגבלה שתוטל עליו.לטייטל מספר ילדים אשר נולדו במהלך שנות מאסרו. האחרון בהם נולד לפני כשנתיים וחצי, אז התיר שב"ס לקיים את הברית בתוך כותלי בית הסוהר. הפעם הברית צפויה להתקיים בשבת, מצב אשר לא מאפשר את קיום הברית בתוך כותלי הכלא."אלפי אלפי מחבלים שוחררו בשנים האחרונות לבתיהם, אני מבקש רק להיות בברית של הבן שלי ולחזור להמשך המאסר, אני מצפה שאת המעט הזה יתנו לי", אמר הבוקר טייטל לעורך דינו, תוך שהוא מביע תקווה שיימצא הפתרון ויינתן לו להשתתף בברית המילה של בנו.

עו"ד עזריאל פרידנברג מארגון חוננו מסר כי "ברית מילה נשארה אבן היסוד המאחדת את כל יהודי העולם, מהבודדים שנשאר כמאחד ומייחד". לדבריו, מדובר  בשעת רוממות לכל אחד בעם ישראל, ואין אפשרות שיעמוד דבר שימנע השתתפות האבא. עו"ד פרידנברג הוסיף כי לשירות בתי הסוהר יש מספיק אפשרויות למגבלות שהוא יכול להטיל על טייטל, שיאפשרו להוציא אותו לחופשה בבטחה. בכל הפסיקות לגבי בקשות חריגות לאסירים היסוד המנחה הוא כגודל הערך הנשלל כך גודל הנימוק לשלילה. כאן אין נימוק שיכול להמריא לגובה ערך הברית". 

עורך הדין ציין כי אם שב"ס לא יענה לבקשתו בכוונתו לפנות לבית המשפט בעניין.

רצח שני פלסטינים וביצע שורה של מעשי חבלה
 
טייטל מרצה מאסר עולם לאחר שהורשע בשני מעשי רצח של פלסטינים ב-1997 ובעוד שורה של מעשי חבלה, בהם נגד פרופ' זאב שטרנהל, ונידון לשני מאסרי עולם ועוד 30 שנה. השופטים קבעו כי "נטילת חיי שני קורבנות, על לא עוול בכפם, מחייבת, בהיעדר נסיבות יוצאות דופן, השתת עונשי מאסר עולם מצטברים". השופטים דחו את טענת טייטל כי לא היה אחראי למעשיו בשל מצבו הנפשי.

ג'ק טייטל טען כי בעת ביצוע המעשים לקה במחלת נפש, שבשלה חווה מחשבות שווא (דלוזיות). בתוך כך, 'נגלה אליו' מלאך אלוהים, אשר הורה לו לבצע את המעשים, ונטל ממנו הלכה למעשה את שיקול דעתו. בית המשפט העליון ציין כי העלאת גרסת המלאך בשלב כה מאוחר מעוררת, לכל הפחות, תהיות.
 

כזכור, בית המשפט העליון דחה לפני כשנה וחצי את ערעורו של טייטל. הרכב של שלושה שופטים - ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שוהם - קבע כי טייטל לא סבל מ"מחלה שפגעה ברוחו", לא היה "חסר יכולת של ממש" להבין את מעשיו או את הפסול בהם, או להימנע מעשייתם ולא התקיים קשר סיבתי בין קיומה של מחלת נפש אצל המערער לבין שלילת היכולת כאמור. לפיכך, אין עילה להתערב במסקנת בית המשפט המחוזי, ולפיה אין מקום להחיל עליו את סייג אי-השפיות. עוד נקבע כי הפרעת האישיות קשה, שנקבע כי המערער סובל ממנה, אינה מהווה בהכרח "הפרעה נפשית חמורה".