הצוות הבין משרדי שהקימה הממשלה לבחינת הכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל הגיש השבוע את הדו"ח המסכם לשרת המשפטים איילת שקד לאחר דיונים שנמשכו מאז יוני 2016. המלצות הצוות בראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור שכתבה בדוח: "זנות אינה גזירת גורל ובידיה של המדינה היכולת והחובה לפעול בכל הכלים החינוכיים, הטיפוליים והרווחתים העומדים לרשותה על מנת למנוע את כניסתם של נערות ונערים, נשים וגברים למעגל הזנות".המלצות הצוות כוללות שלושה תחומים עיקריים – המשפטי, השיקומי והמניעתי. בכל הנוגע למישור המשפטי – הצוות לא הכריע חד משמעית בשאלה אם יש ליישם את הצעת החוק שמקדמות זה מספר שנים חברות כנסת מכל הקשת הפוליטית, מהבית היהודי ועד מרצ, וכבר עברה בקריאה טרומית בכנסת ולפיה יש להביא למסלול פלילי את לקוחות הזנות כדי למגר את התופעה, סוגייה ששרת המשפטים עצמה טרם הכריעה בה. "מסקנת הצוות בהקשר זה היא כי הנזקים הקשים שנגרמים לנשים המצויות במעגל הזנות והגורמים בגינן נשים נקלעות למעגל הזנות מעידים על עמידה בתנאי בסיסי המצדיק שימוש במשפט הפלילי, ונבחנו האפשרויות למסלול אכיפה פלילי או מנהלי" קובע הצוות אך עם זאת מדגיש: "השימוש בכלי הפלילי צריך להיעשות כמוצא אחרון ולאחר שנבחנו חלופות שאינן פליליות להשגת מטרת החקיקה. הצוות סבור כי בטרם פתיחה באכיפת עבירה פלילית של צריכת שירותי זנות, יש לעשות שימוש באמצעים חינוכיים במטרה להביא לשינוי תודעתי של הציבור ביחס ללגיטימיות של תופעה זו, ובראש ובראשונה להתמקד בחינוך והסברה לציבור הרחב ולקהלי היעד הנוגעים בתחום הזנות, ובשיקום העוסקים בכך".כ-12 אלף אנשים במעגל הזנות, כעשירית מהם קטיניםואכן המלצות רבות בדוח שהוגש לממשלה מתייחסות לתחום המניעה מחד ולתחום השיקום מאידך. בכלך הנוגע למניעה ממליץ הצוות לממשלה על אמצעים שונים להעלאת המודעות של הציבור ושל קהלי יעד ספציפיים להשלכות הזנות, במטרה להביא לפגיעה בלגיטימציה שבצריכת זנות ובשאיפה למנוע כניסה לזנות. בכל הנוגע לתחום השיקומי ממליץ הצוות הבין משרדי להרחיב את השירותים המוצעים לעוסקים בזנות ולמבקשים לצאת ממעגל הזנות, לבנות תכנית מניעה מעיסוק בזנות, להכשיר אנשי מקצוע ומתנדבים ולגבש תכנית התערבות עבור גברים צרכני זנות ועבור קטינים. בישראל חיים כ-12 אלף אנשים במעגל הזנות. למעלה מעשירית מהם, כ-1,500 הינם קטינות וקטינים. כ-76% מהנשים במעגל הזנות הביעו את רצונן לצאת מהזנות לו היו להן הכלים והאפשרות לכך.ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), יו"ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות של ועדת הכנסת למעמד האישה היא אחת משלוש היוזמות של חוק הפללת לקוחות הזנות לצד היוזמות של הצעת החוק המקורית, ח"כ לשעבר ויו"ר מרצ, זהבה גלאון ויו"ר סיעת הבית היהודי בכנסת, ח"כ שולי-מועלם רפאלי. לביא אומרת כי מדובר בדוח חשוב אבל מדגישה כי השורה התחתונה היא שמדובר בהחלטה ערכית הנמצאת בידיו של המחוקק. "הכנסת כבר אמרה את דברה בקול ברור - בעד הפללת לקוחות הזנות, שיקום לעוסקים בזנות, ונגד ניצול ושיעבוד של אלפי נשים, גברים נערות ונערים. בשלה השעה" אומרת ח"כ לביא שמוסיפה: "אני קוראת לשרה שקד לזרז את השלמת החקיקה. השנה חייבת להיות שנת הבשורה בה ישראל תצטרף לשורת מדינות שכבר הבהירו בחוק שצריכת זנות היא נורמה פסולה, שהשלכותיה הרסניות".עו"ד ניצן כהנא מהמטה למאבק בסחר בנשים ובזנות הוסיפה: "נגמרו התירוצים של השרה שקד, הגיעה העת לקיים את שהתחייבה - ולקדם את החוק לאיסור צריכת זנות ושיקום שורדות זנות. הציבור כבר מבטא סלידה עמוקה מתרבות צריכת המין, ומוכן לחקיקה פלילית והדרגתית שתוקיע את הצרכנים, כפי שקבעו 74 הח"כים שהצביעו ביולי האחרון בקריאה טרומית בעד החוק להפללת לקוחות זנות."