במהלך דיון בבית הדין הרבני האזורי בחיפה שדן במקרה של אם לתינוקת, שזה עתה נולדה, שביקשה להינשא לאדם שאיננו אביה של הילדה, נתגלה פסק דין יוצא דופן שהינו ככל הנראה אחד האחרונים שכתב הרב הראשי לשעבר ומנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב עובדיה יוסף, בכתב ידו שלו. הרב נחשב כאחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון והכריע בסוגיות הלכתיות משמעותיות רבות. רבים מיוצאי עדות המזרח נוהגים על פי פסיקותיו.הפרשה שהגיעה לפתחו של בית הדין הרבני, עסקה בסטודנטית חיפאית צעירה שביקשה להירשם לנישואין. היא סיפרה לדיינים על היותה אם לתינוקת בת שבועות אחדים בלבד, שנולדה מחוץ לנישואין.לדבריה, היא ניהלה אורח חיים מתירני ואינה יודעת בוודאות מי האב. לאחר שנכנסה להריון החליטה שלא להפיל ובמקביל התחזקה מבחינה דתית. סמוך ללידה היא הכירה גבר אחר ועתה היא מבקשת להינשא לו. האישה הופנתה לבית הדין לצורך ברור יהדות והכרת אבהות, אך אב בית הדין הרב דניאל אדרי והדיינים הרב בן ציון הכהן רבין והרב אלעד עלי, לא עסקו בעניין בירור היהדות והכרת האבהות אלא דווקא בסוגיה של 'מינקת חברו' שעלתה במקרה זה.על פי ההלכה המקובלת אם המניקה תינוק אינה רשאית להינשא לאדם שאינו אבי התינוק, כל זמן ההנקה. במקרים חריגים רשאי בית הדין להתיר זאת בכורח נסיבות מיוחדות.הספרות ההלכתית מלאה בפסקי דין בנושא זה, והדיינים אמנם החלו בכתיבת פסק הלכה ארוך שכלל פסק דין של הרב עובדיה יוסף מספרו 'יביע אומר'. כשקראו פסק דין זה נזכר אחד הדיינים בפרשה אחרת שנידונה לפני שש שנים בבית הדין בחיפה. בבדיקת המסמכים בתיק המדובר התגלה מסמך מעניין.במכתב שכתבו הדיינים שעסקו אז במקרה אל הרב עובדיה יוסף הם הפנו אליו שאלה זהה. "מורנו ורבנו הראשון לציון הרב הגאון עובדיה יוסף שליט"א. שלום רב, ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים", נכתב, "בפנינו שאלה בעניין מינקת חברו. אישה שהתגרשה בבית הדין הרבני בחיפה התגרשה בחודש החמישי להריונה ונכתב במעשה בית דין שהאישה מותרת להינשא לאחר שימלאו לעובד כ"ד חודשים."היום עברו חמישה חודשים מאז שהיא ילדה. לאישה יש תשעה ילדים וכיום הוצע לה שידוך והיא חוששת שאם תמתין לאחר שימלאו לילד כ"ד חודשים ייגרם ביטול השידוך. המשודך הוא אברך כולל ומוכן להתחייב בקניין לזון ולפרנס את התינוק עד שיגדל. האישה עומדת ובוכה שעד שמצאה שידוך כזה שמוכן להתחתן עמה כשיש לה תשעה ילדים ייתכן וזה יתבטל."האם נוכל להסתמך על דברי הרב ב'יביע אומר' אבן העזר חלק ט'? למרות שהמקרה שמדובר שם הוא כשהילד בן שנים עשר חודשים. האם אפשר במצב זה להתיר?", כתבו הדיינים.על גבי המכתב, בתחתית הגיליון, מופיעה תשובתו של הרב עובדיה יוסף בכתב ידו. "יש לקבל בקניין גמור ושלם לפרנס את התינוק עד שיגדל, ומן הנימוקים שכתבתי בשו"ת 'יביע אומר' יש ללמוד להקל בנידון דידן ולהתיר הנישואין. ידוע שהיום יש תחליפים להזנת התינוק ועיינו בספרי 'יביע אומר' חלק י'. וה' יתברך יזכה אתכם תמיד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. ידידכם עוז עובדיה יוסף".זהו אחד מפסקי הדין האחרונים שכתב הרב עובדיה יוסף שנפטר לפני יותר מארבע שנים בכתב ידו, כאשר בשנתיים האחרונות לחייו הוא נהג להכתיב את כתביו ופסקי הדין למזכירו שהקליד אותם במחשב.בסופו של דבר גם במקרה הזה, סייע הרב עובדיה לדיינים להגיע למסקנה ש"מכל הני טעמי שכתבנו לעיל יש להתיר לאישה להינשא לבחור כדת משה וישראל לאלתר אף על פי שהיא מינקת".