לקראת יום השואה הבינלאומי שחל בשבת הקרובה, יצרו התלמידים ואנשי הצוות של כפר סילבר מבית קדימה מדע "world ort" סרטון מרגש עבור הקמפיין #weremember שיזם הקונגרס הציוני העולמי. התלמידים וצוות הכפר; מהם עולים חדשים מרקע מגוון, כמו קאיו לופז מברזיל, עולים מחבר המדינות ואף מהמגזר הבדואי, אומרים בשפות שונות "אנו זוכרים" להדגשת מסר האחדות. בכפר סילבר כ-600 תלמידים בכיתות ז'-י"ב.