תשעה חודשים אחרי שנתקבלה החלטת בג"ץ לפיה עד סוף שנת 2018 תדאג המדינה לשיפור מהותי בתנאי המחיה של אסירים ועצורים בבתי הכלא לפי חישוב של 4.5 מ"ר לכל אסיר ועצור, הגישה היום (ראשון) המדינה בשמם של השר לביטחון פנים גלעד ארדן, נציבת שירות בתי הסוהר עופר קלינגר ושרת המשפטים איילת שקד, בקשה חריגה כהגדרתה לדחיית מועד קיום פסק הדין כך שהיא מציעה לקבוע אותו כמועד סופי לביצוע בשנת 2027.

בבקשה מתחייבת המדינה כי עד אז תוכל להעמיד את מרחב המחיה לכל אסיר ועצור על 4.5 מ"ר. זאת, בהתאם להחלטת ממשלת ישראל בדבר שדרוג מערך הכליאה והרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר במדינת ישראל, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה.

כזכור, בפסק הדין של בג"ץ שניתן ביוני 2017 נקבע כי על המדינה לעשות את הנדרש כך שתוך 18 חודשים ישופרו תנאי המחיה של עצירים ואסירים. בפסק הדין קבע בג"ץ, כי הרחבת מרחב המחיה לאסירים יכולה להיעשות במספר אופנים, שניתן לחלקם לשתי קטגוריות עיקריות: האחת, הרחבת שטח המחיה בין אם ע"י שיפוץ התאים הקיימים ובין אם ע"י הוספת תאים חדשים (וכן שילוב של השניים); השנייה, התאמת אוכלוסיית העצורים והאסירים לתנאים שנקבעו בפסק הדין, בין אם ע"י שחרור אסירים קיימים ובין אם ע"י הקטנת "זרם הנכנסים" (ושילובם של השניים).

כאמור בבקשה שהגישה המדינה נכתב בין השאר כי, החלטת הממשלה המהווה את היסוד לבקשה זו מאמצת כל אחת מדרכי פעולה אלו, ומבטיחה את כלל המשאבים והתקציבים הנדרשים לצורך מימושן, כמו-גם את שינוי המארג הנורמטיבי הנדרש להן. "החלטת הממשלה מבקשת להעמיד פתרון ארוך טווח ובר-קיימא לבעיית הצפיפות בבתי הכלא, תוך הפנמה מלאה של העקרונות החוקתיים ששורטטו בפסק הדין. החלטת הממשלה שניצבת במוקד בקשה זו מוציאה, אפוא, מן הכוח אל הפועל מהלך חסר תקדים בהיקפו ובחשיבותו, היסטורי כמעט, עבור העצור והאסיר בישראל".

עוד מציינת המדינה כי הממשלה תקצבה כ-2.8 מיליארד ש"ח, לתקופה בת תשע שנים, לטובת יישום החלטות ממשלה בעוד כ-2 מיליארד ש"ח מתוכם מיועדים לטובת שדרוג מערך הכליאה ולטובת הרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר. עוד צוין כי הנושא קיבל תעדוף הן ביחס להקצאת תקציבים ממשלתיים לתגבור, שיפור וטיוב מערכות השיקום וחלופות המאסר והמעצר, לרבות הקמת בתי משפט קהילתיים נוספים, אשר יאפשרו בתורם שינוי במדיניות התביעה. בפנייה לבג"ץ נטען כי מעבר לאלה, וכדי לתת מענה מסוים להורדת הצפיפות בטווח הזמן המידי הוחלט על חקיקת הוראת שעה ייעודית להרחבת מנגנון השחרורי המנהלי.

עוד מציינת המדינה, כי על-פי הערכת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר (שב"ס), כבר בתוך שנה יתמלא פסק הדין במלואו וזאת באמצעות השגת כשליש ממספר מקומות הכליאה הדרושים (כ-1,800 מתוך כ-6,000). זאת, באמצעות הוספת כ-823 מקומות כליאה עד שנת 2019 והתאמה של מתקני כליאה קיימים; וכן באמצעות קידום תיקוני חקיקה שונים בתקופה הקרובה בסוגיות של שחרור על תנאי; שחרור מנהלי ועבודות שירות.